AFGELASTEN vFAS JAARCONGRES 1 T/M 3 APRIL

De maatregelen die de Rijksoverheid heeft afgekondigd leiden tot het besluit dat het vFAS Jaarcongres wordt uitgesteld naar het najaar van 2020.
{

Wwft - Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

LET OP: DAAR DEZE WORKSHOP ZICH NIET RICHT OP HET PERSONEN- EN FAMILIERECHT ZIJN AAN DEZE WORKSHOP  GEEN vFAS RO-PUNTEN VERBONDEN. WEL KUNT U DEZE PUNTEN OPVOEREN BIJ DE NOVA. 

De workshop is met name bestemd voor eenpitters en kleine kantoren. Deelnemers aan deze workshop voldoen hiermee aan de eis van de NOvA om eesn per twee jaar een cursus over Wwft te volgen.

Corinne Kuipers en Nellemarie Staal van Van Benthem & Keulen B.V. (VBK) zullen een workshop geven over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). 
Tijdens deze workshop wordt een introductie gegeven op de verplichtingen die voor advocaten voortvloeien uit de Wwft: het cliëntenonderzoek en de plicht om ongebruikelijke transacties te melden. Ook zal aandacht worden besteed aan de vereisten die worden gesteld aan het kantoorbeleid van kleine(re) kantoren (1 tot 10 advocaten).

De Wvft kent een risico gebaseerde benadering: de veelal open normen uit de Wwft moeten worden ingevuld op basis van een risicobeoordeling. De uitkomst van die risicobeoordeling zal per kantoor verschillen. Die zal immers afhangen van onder andere de grootte van het kantoor, de aard van de dienstverlening en het type cliënt aan wie de diensten worden verleend. VBK heeft ook zo’n risicobeoordeling gemaakt en die heeft geresulteerd in het Wwft-kantoorbeleid. Corinne en Nellemarie zullen het Wwft-kantoorbeleid van VBK toelichten en daarbij ook stilstaan bij de specifieke richtsnoeren die binnen VBK voor de praktijkgroep Familie- en erfrecht zijn vastgesteld. Tijdens de workshop is voldoende gelegenheid om praktijkvoorbeelden met elkaar te bespreken.

De workshop zal ongeveer 2 uur in beslag nemen en is een initiatief van het Netwerk FamilierechtAdvocaat.

 

Corinne Kuipers is sinds 2016 als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen. Corinne is gespecialiseerd in vennootschapsrecht, corporate litigation en fusies en overnames. Zij volgde de opleiding Nederlands recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Verder volbracht zij de Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen en rondde zij in 2010 de Grotius specialistieopleiding Vennootschaps- en ondernemeringsrecht cum laude af.

Nellemarie Staal is sinds 2018 als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijgroep Banking & Finance. Nellemarie volgde de Master Business Law en heeft deze in 2016 cum laude afgerond. 

» Terug naar het programma

Woensdag 1 april t/m
Vrijdag 3 april 2020
Direct inschrijven