Het vFAS JAARCONGRES | PAPENDAL

DONDERDAG 4 APRIL &
VRIJDAG 5 APRIL 2019
new__0009_Parker George - foto.jpg

Help je cliënt out-of-the-box

Op basis van lange ervaring en diepe kennis van toegepaste psychologie, gebruikt George Parker humor, illusies en mentalisme om je te laten ervaren hoe je in-the-box vast komt te zitten. 

Lees meer
new__0013_Koopmans Lieuwe Fotot 2.jpg

Van drama naar relatie

De betekenis van Transactionele Analyse voor het mediationproces. In deze workshop wordt praktisch gewerkt met de principes van de Transactionele Analyse (TA) en hun toepasbaarheid in de mediation.

 

Lees meer
new2_0001_Zwanenburg, Lieke -foto.jpg

Scheiding van generaties en mediation

Uit ervaring blijkt dat de ene mediation de andere niet is. Afhankelijk van de fase van het huwelijk en de generatie van de partners zijn er andere aspecten waar de mediator rekening mee kan houden om de communicatie wat soepeler te laten verlopen. 

Lees meer
new__0012_Koppejan-Luitze Heleen - Foto.jpg

Herken Ouderonthechting

Tijdens deze workshop wordt u meegenomen in het herkennen van de signalen van ouderonthechting en het onderscheiden van ouderonthechting van die situaties waar er gegronde redenen zijn voor de omgangsbelemmering.

Lees meer
new__0017_Holtjer Erica - Foto.jpg

De eerste klap is een daalder waard

Het intakegesprek is om meerdere redenen bepalend voor het verdere verloop van de mediation. Als er in het begin geen goede werkrelatie ontstaat dan zal dit een negatieve invloed hebben op het verloop. Een goede werkrelatie creëren is de olie in de machine.

Lees meer
new__0040_Borst Schrieken- Foto.jpg

Samen de-escaleren

In deze workshop wordt ingegaan op zowel de meta-visie die helpend is voor de onderlinge samenwerking als op de praktische uitwerking daarvan in de specifieke, systeemgeörienteerde werkwijze. Uit onderzoek is immers gebleken dat langdurige strijd/spanning (ernstige) klachten kan veroorzaken bij kinderen. Er is vanuit deze behoefte op verschillende niveaus een metavisie ontwikkeld waaruit een werkwijze naar voren komt die gezamenlijk gedragen wordt.

Lees meer
new__0011_Leusen Fineke van - Foto.jpg

De kunst van het vragen stellen

Deze interactieve workshop bestaat uit een combinatie van theorie en het oefenen van het geleerde. Wat cliënten doen wordt niet alleen bepaald door wat zij denken. 
Het handelen van cliënten wordt bepaald door de combinatie van wat zij denken, voelen en willen. Welke vragen kun jij stellen om de cliënten hun doel te laten bereiken?

Lees meer
new2_0042_Dodemont Daniels - foto.png

‘To fight or not to fight’

Met interactief theater verkennen we de beroepspraktijk van complexe echtscheidingen. Wat gaat er in het hoofd om van mensen die in conflict zijn? Hoe ga je zelf met conflict en weerstand om en hoe kun je dat gebruiken? Wat werkt wel en wat werkt niet in de samenwerking met je cliënten? De antwoorden gaan we vinden door gezamenlijk uit te proberen in verschillende spel- en theatervormen, waarbij we gebruik maken van ondersteunende communicatietechnieken.      

 

Lees meer
new__0023_Bruijn Eric de Foto.jpg

Actualiteiten Pensioen

Er gebeurt veel op pensioengebied en zeker ook in relatie tot echtscheidingen. De stand tot april 2019 zal daarbij behandeld worden.

Lees meer
new__0002_Wijk Eveliene van - Foto 2.jpg

Relijkheid en billijkheid in het personen- en familierecht

Het eerste deel van deze workshop gaat over de betekenissen van de redelijkheid en billijkheid en het tweede deel over de typen onderbouwingen van rechterlijke oordelen over geschilpunten waarin de redelijkheid en billijkheid in het geding is. Er zullen enkele praktische handvaten voor de invulling van de redelijkheid en billijkheid worden meegegeven. 

Lees meer
Portretfoto Resie Bessems.png

(Complexe) echtscheiding en zeer jonge kinderen

Op interactieve wijze wordt er gesproken over de invloed van een (complexe) echtscheiding op de ontwikkeling van m.n. de emotieregulatie bij zeer jonge kinderen (baby’s, peuters. kleuters). In vergelijking tot kinderen in de basisschoolleeftijd en jeugdigen in de puberteit zijn kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar op een geheel andere wijze kwetsbaar voor problemen rondom een scheiding van de ouders.

Lees meer
new__0000_Zuijderhoudt - foto 2.jpg

Hoe overleeft de mediator de mediation?

Deze workshop gaat over zaken die het de mediator niet gemakkelijk maken, die ‘onder de huid’ kunnen gaan zitten, die zich veelal voordoen in vaste patronen van interactie en gedrag (zeker waar het persoonlijkheidsgestoorde mensen betreft).  De intra- en interpersoonlijke patronen worden toegelicht en vervolgens interactief doorgewerkt.

Lees meer
new__0018_Hijink Annemieke - foto.jpg

Onder-scheid in relaties: de kennis van de kudde

In deze workshop wordt u meegenomen door het EFT-model. Het is uitdrukkelijk niet bedoeld om van u een therapeut te maken, maar om de effectieve interventies aan te wenden voor mediation.

Lees meer
new__0016_Hopstaken-Mui Kayin - Foto.jpg

Grenzen stellen

Veel mensen vinden het eng of moeilijk om hun grenzen aan te geven. Misschien voel je je schuldig wanneer je nee zegt of wil je anderen niet teleurstellen. Als je te weinig je grenzen aangeeft of ‘nee’ zegt, kun je de regie kwijt raken. Dit kan leiden tot stress, een naar gevoel, je niet begrepen voelen, vermoeidheid, boosheid en/of piekeren. Je grenzen hebben te maken met een gevoel van veiligheid. Je geeft je grenzen aan om te zorgen dat mensen rekening houden met jouw gevoelens, wensen en behoeften, zodat je je veilig voelt. Alleen, om je grenzen aan te kunnen geven moet je ze wel eerst goed kennen.

Lees meer
collewijn-kindermans.png

Voice Dialogue in relaties: ‘Tango van de ikken’

In deze workshop maak je op een toegankelijke en interactieve manier kennis met Voice Dialogue. Je gaat samen met anderen aan de slag om een aantal van je eigen ‘ikken’ beter te leren kennen. Je krijgt meer inzicht in je innerlijke drijfveren en in die van je cliënten. Deze workshop is voor mensen die geïnteresseerd zijn in de theorieën uit het boek ‘Tango van de ikken’ en de toepassing ervan in je praktijk als mediator. En verder iedereen die zijn of haar sub-personen in zichzelf (en van hun partner of cliënt) beter wil leren kennen.

Voor wie:
Voor mensen die geïnteresseerd zijn in de theorieën uit het boek ‘Tango van de ikken’ en de toepassing ervan in je praktijk als mediator. En verder iedereen die zijn of haar sub-personen in zichzelf (en van hun partner of cliënt) beter wil leren kennen.

Lees meer
new__0042_Lucas Schlangen - foto.jpg

Tafelopstellingen bij scheidingsbegeleiding

Tijdens deze verkorte praktijkgerichte workshop krijg je – naast een theoretisch kader – diverse  oefeningen aangereikt die je direct in de begeleiding van ouders kunt inzetten, zodat ouders zich beiden erkend voelen in hun werkelijkheid en zien wat de impact van hun handelen is op hun kinderen. Je leert het verhaal van ouder(s) en kinderen m.b.v. duplopoppetjes en andere materialen in beeld te brengen.

Lees meer

Jonge kinderen in complexe echtscheiding (werktitel)

Op interactieve wijze wordt er  gesproken over de invloed van een (complexe) echtscheiding op de ontwikkeling van m.n. de emotieregulatie bij zeer jonge kinderen (baby’s, peuters. kleuters). In vergelijking tot kinderen in de basisschoolleeftijd en jeugdigen in de puberteit zijn kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar op een geheel andere wijze kwetsbaar voor problemen rondom een scheiding van de ouders.

Lees meer
new__0019_Hartog Irma - foto.jpg

Speelkind in toga

Irma Hartog hoopt dat de deelnemers aan haar workshop een beetje ‘uit het hoofd’ kunnen komen en dat zij het lichaam durven laten spreken. Dat de deelnemers zich zullen verliezen in het spel en vooral kunnen ervaren wat een vrijheid dat oplevert!

Lees meer

Verdieping Procesrecht

De verdiepingscursus Procesrecht ik bedoeld voor de ervaren vFAS-ser. 
In deze verdiepende, interactieve bijeenkomst zal aandacht worden besteed aan bekende en minder bekende valkuilen.

Lees meer
new2_0000_Breederveld, Bart - foto.jpg

Scheiden ... en het vermogen dan?

Deze workshop besteedt aandacht aan de toekomst van het huwelijksvermogensrecht en draagt er aan bij dat u weer helemaal “up to date” bent op het terrein van verdelen en verrekenen van het vermogen bij echtscheiding.

Scheiden…….ook het vermogen kunt u aan!

Lees meer
new__0021_Deij Petra - Foto.jpg

EFT: een bruikbaar model voor mediation

In deze workshop kunt u het volgende verwachten, u krijgt een globale kennismaking met (of opfrisser van) EFT; waarbij de nadruk natuurlijk ligt op de bruikbaarheid voor mediation. Bekeken wordt wat brein en emoties met elkaar te maken hebben en hoe dat ten goede van het proces kan worden gekeerd. 

Lees meer
new__0004_Weusten Suzanne - foto.jpg

Denkfouten

Om denkfouten te herkennen en voorkomen is het belangrijk om te weten hoe we informatie opnemen en verwerken. De workshop begint met uitleg van de zes principes van het brein: we denken in patronen, in oorzaak en gevolg, we kunnen niet met onzekerheid omgaan, we hebben een afkeer van verlies, we overschatten onszelf en we laten ons beïnvloeden door de groep.

Lees meer
new__0015_Knot Jan Ger - Foto.jpg

De nieuwe EU-verordening IPR Huwelijksvermogensrecht

Met ingang van 29 januari 2019 dient de nieuwe IPR Huwelijksvermogensrechtverordening in acht genomen te worden bij de vaststelling van het toepasselijke recht, de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging op het terrein van het huwelijksvermogensrecht. Verschillende vragen worden aan de hand van de nieuwe regels uit de Huwelijksvermogensrechtverordening van een praktisch antwoord voorzien.

Lees meer

Verbinden in vechtscheiding

Tijdens deze workshop verbinden in vechtscheiding wordt geoefend met de tool Cirkel van 8 om te ontdekken hoe je een ouder van een slachtofferrol richting een positieve insteek kunt helpen.

Lees meer
new2_0040_Prinsen Kasteren.png

Het doolhof van de scheidende IB-ondernemer

Ingrid van Kasteren leidt je op 4 april door het doolhof van de scheidende IB-ondernemer met alle valkuilen die daarbij horen.
Bart Prinsen gaat in op de vennootschapsrechtelijke aspecten van de beëindiging van, en daarmee samenhangende geschillen rond, een vof of maatschap.

Lees meer
new2_0041_Hendriks Haverkort - foto.png

Van woede naar redelijkheid

In deze workshop wordt aan de hand van drie fasen in de mediation meegenomen, waarbij de nieuwe partner tijdens de scheiding of in de nabije toekomst een rol speelt: de crisisfase, de exploratiefase en de fase van het maken van afspraken. 

Lees meer