9 en 10 juni 2022 vFAS JAARCONGRES
{

Ondernemingswaardering bij echtscheidingen

Als familierechtadvocaat wordt je in de praktijk steeds vaker geconfronteerd met echtscheidingen van ondernemers en dus ook waarderingen van ondernemingen. Kennis van ondernemingen en van belang zijnde aspecten bij waarderingsvraagstukken is voor familierechtadvocaten dan ook onontbeerlijk geworden. NIet om zelf te kunnen waarderen, maar wel om de juiste vragen te kunnen stellen, beter te kunnen analyseren en argumenteren, de zin van de onzin te kunnen onderscheiden en zodoende een betere sparringpartener te worden voor de cliënten en de betrokken adviseurs.

Tijdens deze workshop onderleiding van Edwin Lankester wordt ingegaan op:

  • Te hanteren uitgangspunten;
  • Waarderingsmethodieken;
  • De samenhang tussen het waarderingsvraagstuk en de draagkracht voor alimentatie;
  • Welke vragen dienen er aan de waarderingsdeskundige te worden gesteld?
  • Hoe beoordeel je een waarderingsrapport?
  • Hoe om te gaan met belastinglatenties?

 

Edwin Lankester is financieel adviseur / bedrijfswaardeerder bij conflict situaties, met als specialisatie echtscheidingen van ondernemers / partners van ondernemers. Hij heeft ruim 20 jaar ervaring met het adviseren van cliënten in echtscheidingssituaties, advocaten, notarissen en rechters bij het vinden van duurzame financiële oplossingen. Daarnaast doceert Edwin al ruim 20 jaar als docent van financiële cursussen en trainingen voor met name juristen. 

» Terug naar het programma

Donderdag 9 en
Vrijdag 10 juni 2022
Direct inschrijven