AFGELASTEN vFAS JAARCONGRES 1 T/M 3 APRIL

De maatregelen die de Rijksoverheid heeft afgekondigd leiden tot het besluit dat het vFAS Jaarcongres wordt uitgesteld naar het najaar van 2020.
{

Ondernemingswaardering bij echtscheidingen

Tijdens deze workshop onderleiding van Edwin Lankester wordt ingegaan op:

  • Te hanteren uitgangspunten;
  • Waarderingsmethodieken;
  • De samenhang tussen het waarderingsvraagstuk en de draagkracht voor alimentatie;
  • Welke vragen dienen er aan de waarderingsdeskundige te worden gesteld?
  • Hoe beoordeel je een waarderingsrapport?
  • Hoe om te gaan met belastinglatenties?

 

Edwin Lankester is financieel adviseur / bedrijfswaardeerder bij conflict situaties, met als specialisatie echtscheidingen van ondernemers / partners van ondernemers. Hij heeft ruim 20 jaar ervaring met het adviseren van cliënten in echtscheidingssituaties, advocaten, notarissen en rechters bij het vinden van duurzame financiële oplossingen. Daarnaast doceert Edwin al ruim 20 jaar ervaring als docent van financiële cursussen en trainingen voor met name juristen. 

» Terug naar het programma

Woensdag 1 april t/m
Vrijdag 3 april 2020
Direct inschrijven