9 en 10 juni 2022 vFAS JAARCONGRES
{

Verbinding verbroken? Emoties aan het stuur! (Hele dag)

Vul je toolbox met concrete interventies direct toepasbaar in je dagelijkse werk

Deze verdiepingsdag biedt een helder theoretisch kader gecombineerd met ervaringsgerichte werkvormen waarin de deelnemers tools krijgen aangereikt die zowel in de individuele gesprekken als gezamenlijke gesprekken met de ouders ingezet kunnen worden. 

In elke scheidingssituatie hebben mediators en advocaten te maken met emoties en stress bij betrokken ouders. Hoe te voorkomen dat je als professional ‘ingezogen raakt’ in hun dynamiek. Wat maakt dat ouders zo heftig reageren naar elkaar? Het ene moment zit er nog een hele redelijke moeder of vader aan tafel, het andere moment ben je verbaasd hoe de eisen op tafel worden gelegd. Wat kan je als advocaat dan teruggeven aan je cliënt? Ga je dan op de inhoud door of verleg je de aandacht naar de hevige emotie die opeens aan tafel zit? Hoe kan je als advocaat het contact met je cliënt weer herstellen? En ook: wat gebeurt er bij jezelf? Voor de mediator die beiden aan tafel heeft: hoe kan je op die momenten in  de begeleiding de meerzijdige partijdigheid c.q. meerzijdige betrokkenheid hanteren? Wat gebeurt er bij jou als je die dynamiek tussen beide ouders zo heftig aan tafel hebt zitten? 

Deze dag staan we stil bij de negatieve communicatiepatronen, oftewel ‘duivelse dialogen’ bekend uit de relatietherapiemethode van Sue Johnson, de Emotionally Focus Therapy, EFT. We laten zien hoe de dynamiek van strijd ontstaat en verbonden is met de eigen geschiedenis van de ouders.
We gaan in op hoe onze emotie-regulatie werkt en hoe het brein reageert onder stress en wat daarvan terug te zien is in de communicatie van de ouders. Belangrijk om in de contacten met ouders ook meer psycho-educatie in te zetten, zodat ouders leren hoe ze zelf (meer) uit de strijd kunnen stappen. We gebruiken daarbij een aantal ervaringsgerichte interventies uit het ‘Kinderen Uit de Knel’ programma. Met behulp van een eenvoudige tafelopstelling met duplomateriaal kan je als advocaat of mediator deze psycho-educatie inzichtelijk maken, waardoor ouders nog beter begrijpen hoe ze elkaar gevangen houden in de strijd. Met dat inzicht zijn ze beter in staat om zichzelf weer naar die redelijke moeder of vader-positie terug te brengen en de focus te hebben op het welzijn van de kinderen.

 

 

Waarmee is je gereedschapskist gevuld als je deze verdiepingsdag gevolgd hebt:

 • Een helder theoretisch kader rondom emotieregulatie en het effect op de communicatie
 • Tools om ouders hier bewuster van te maken middels psycho-educatie
 • Bewustwording van je eigen communicatiepatronen en stressoren
 • Leren herkennen van de verschillende communicatiepatronen van ouders
 • Ervaren hoe je als professional zelf in die dynamiek gevangen kan zitten
 • Ervaren van de impact van ieder communicatiepatroon op de kinderen
 • Praktisch inzetbare tools om de focus te verleggen van ex-partnerschap naar verantwoordelijk ouderschap
 • In staat om een eenvoudige tafelopstelling te maken over de dynamiek tussen de ouders
 • Handvatten om ouders zowel gezamenlijk als één op éénbeter te begeleiden
 • In staat om ouders in een complexe scheiding juist én tijdig door te verwijzen
 • Beschikking over hand-outs die direct in de beroepspraktijk zijn in te zetten 

Keywords:
Emotieregulatie, EFT, psycho-educatie, toolbox, direct toepasbaar in dagelijks werk, duplo-tafelopstelling, communicatie.

Cécile Schlangen werkt als relatietherapeut in haar eigen praktijk Het Familiehuis in Amsterdam. Op scheidingsgebied begeleidt zij  ouders die al enige tijd gescheiden zijn waar nog steeds ‘gedoe’ is over de afstemming rond de kinderen. Ze kijkt daarbij met zachtheid en scherpte naar de dynamiek van het 'systeem' en ondersteunt ouders om weer de focus te verleggen naar het welzijn van de kinderen. Zij werkt vanuit systemisch perspectief met interventies uit de Emotionally Focus Therapy EFT,  het ‘Kinderen uit de Knel programma’, Transactionele Analyse, NLP, tafelopstellingen, traumaverwerking en systemisch werken, lees familieopstellingen. Het boek “De Liefdesrelatie in taal & tekening” heeft ze onlangs uitgegeven. Voor meer informatie kijk op haar website: www.praktijkHetFamiliehuis.nl  

Marjorie Lucas werkt in haar praktijk in Amsterdam als integratief kinder- en jongerentherapeut. In haar praktijk begeleidt ze zowel kinderen als ouders. Marjorie is breed opgeleid en maakt in haar werk gebruik van diverse interventies waaronder: Systemisch werken,  NLP, lichaamswerk en creatieve werkvormen. Ze heeft zich verder verdiept in de begeleiding bij rouw- en verlies wanneer gezinnen te maken krijgen met ziekte, overlijden, echtscheiding. Daarnaast heeft hechtingsproblematiek en traumawerk haar speciale interesse. Marjorie werkt ook als docent op de Academie voor Psychodynamica bij de opleiding tot kindercoach. Voor meer informatie over haar werkzaamheden: www.praktijkalleskids.nl

» Terug naar het programma

Donderdag 9 en
Vrijdag 10 juni 2022
Direct inschrijven