Het vFAS JAARCONGRES | PAPENDAL

DONDERDAG 4 APRIL &
VRIJDAG 5 APRIL 2019
{

Van woede naar redelijkheid

Aleide Hendrikse-Voogt en Corrie Haverkort

Als de komst van de nieuwe partner de scheiding onder druk zet...... 

Als er in een scheiding sprake is van een nieuwe partner, wordt dit als extra pijnlijk ervaren. Degene die verlaten wordt en de scheiding niet wenst, wordt geconfronteerd met heftige emoties als angst, verdriet en woede. Degene die de scheiding wil (de verlater) ervaart daarnaast bijna altijd schuld- en schaamte gevoelens. Bovendien lopen beide partijen tijdens het scheidingsproces tegen sterke gevoelens van onrecht aan. Wanneer al deze emoties niet herkend en geduid worden door de mediator en er niet voldoende aandacht is voor de vraag naar rechtvaardigheid bestaat de kans dat de mediation mislukt en dat de scheidingsprocedure zich verhardt.

 In deze workshop wordt daarom op interactieve wijze stilgestaan bij:

  • De betekenis en het belang van het erkennen en duiden van emoties. Welke emoties spelen een rol en waar verwijzen dezen naar? Ook wanneer er sprake is van een nieuwe liefde.
  • Het belang en effect van aandacht voor rechtvaardigheid. Wat voelt eerlijk voor beide partijen? Wat houdt het verschilbeginsel in? Wanneer en waardoor is verzoening eerder mogelijk?
  • Het bespreekbaar maken van de impact van de komst van een nieuwe partner. Welke invloed heeft een nieuwe partner en de toekomstige stiefouder van de kinderen op de te maken afspraken in het ouderschapsplan?

 Dergelijke scheidingsmediations vragen extra veel inspanning van de mediator. Naast de adviezen voor uw praktijk, zal er in deze workshop dan ook aandacht zijn voor het effect van de heftige emoties van de cliënten op uzelf als mediator. 

In de workshop nemen we u mee aan de hand van  drie fasen in de mediation waarbij de nieuwe partner tijdens de scheiding of in de nabije toekomst een rol speelt: de crisisfase, de exploratiefase en de fase van het maken van afspraken. 

Corrie Haverkort is filosoof en gespecialiseerd in de ethiek van hedendaagse gezinsveranderingen op het gebied van scheiden en het vormen van samengestelde gezinnen. Ze is docent en ontwikkelaar bij Popelier Opleidingen voor gezin en begeleiding, www.popelieropleidingen.nl  waaronder het  Stiefplan en de Ouderschapsbelofte. Ze verzorgt lezingen, intervisie en trainingen.

Zij is auteur van

  • Van woede naar redelijkheid, over emoties, dilemma’s en erkenning bij scheiden, nieuwe partner en samengesteld gezin (SWP 2018).
  • Hoe maak je een succes van je samengestelde gezin? (Haverkort, Kooistra-Popelier, Hendrikse-Voogt, Pica vierde druk 2019),
  • Liever liefde dan de beste buggy, inclusief de ouderschapsbelofte (Haverkort en Kooistra-Popelier, tweede druk Pica 2019)
  • Kinderen uit nieuwe gezinnen, handboek voor school en begeleiding, (Haverkort en Spruijt, Lannoo 2012)

Aleide Hendrikse-Voogt is Vfas-advocaat en mediator bij Voorink Advocaten in Zutphen. Zij is hoofddocent Scheidingsrecht bij het CPO voor de beroepsopleiding voor de advocatuur en gastdocent bij Popelier Opleidingen voor gezin en begeleiding. Ze verzorgt workshops en lezingen. 

Zij is auteur van

  • Stoppen als partners, doorgaan als ouders (SWP, tweede druk 2017);
  • Hoe maak je een succes van je samengestelde gezin? (Haverkort, Popelier, Hendrikse-Voogt, Pica, vierde druk 2019);

Aleide en Corrie hebben samen het werkboek Werkboek van Woede naar Redelijkheid  ontwikkeld voor (gezins) advocaten en mediators gebaseerd op het gelijknamige basis boek van Corrie.

 

» Terug naar het programma

Donderdag 4 april &
Vrijdag 5 april 2019
Direct inschrijven