Het vFAS JAARCONGRES | PAPENDAL

DONDERDAG 4 APRIL &
VRIJDAG 5 APRIL 2019
{

Tafelopstellingen bij scheidingsbegeleiding

Marjorie Lucas en Cécile Slangen

Introductie
Van ex-partners naar gezamenlijke ouders? In een scheiding staat de wereld voor ouders en kinderen vaak op zijn kop en er komen veel emoties langs. Vanuit ‘systemisch perspectief’ kijken we in deze ervaringsgerichte workshop naar hoe die emoties meespelen en tegenwerken om tot goede afstemming tussen ouders te kunnen komen.
Met een tafelopstelling worden de dynamieken tussen ouders en ouders en kinderen zichtbaar. Door als professional ouders hiervan bewust te maken, kunnen zij heldere keuzes maken in de invulling van het gezamenlijke ouderschap. En dat is helpend voor hun kinderen.

Toepassing en meerwaarde
Met tafelopstellingen m.b.v. poppetjes werken we de thema’s uit die spelen rondom een scheiding. In de beeldtaal kan je zowel de binnenwereld van ouders als ook de relatie tussen ouders en kinderen letterlijk op tafel plaatsen. De binnenwereld van de ouder  wordt zichtbaar en is daarmee een hulpmiddel in de ontmoeting  met de andere ouder en naar de kinderen.
Opstellingen bieden ruimte om ieders beleving van de werkelijkheid weer te geven. Door in hoofdlijnen de geschiedenis van beide ouders in beeld te brengen, krijgen zij meer inzicht in de impact die hun eigen geschiedenis en overleefstrategieën hebben op de scheiding en het ouderschap. De ervaring leert dat werken met opstellingen het scheidingsproces inzichtelijker maakt en als een hefboom kan werken om tot constructieve communicatie te komen.

Marjorie Lucas werkt  in haar praktijk in Amsterdam als integratief kinder- en jongerentherapeut.  In haar praktijk begeleidt ze zowel kinderen als ouders.  Marjorie is breed opgeleid en maakt in haar werk gebruik van diverse interventies waaronder:  Systemisch werken (tafelopstellingen, opvoedopstellingen, zandtafelspel) NLP, Creatieve Werkvormen, RET, Innerchild, Voice Dialogue.

Marjorie heeftzich verder verdiept in de begeleiding bij rouw- en verlies wanneer gezinnen te maken krijgen met ziekte, overlijden, echtscheiding. Ook hechting(sproblematiek) en traumawerk hebben haar speciale interesse. Binnen de begeleiding is het gezin, het systeem waar het kind onderdeel van uitmaakt een belangrijk aandachtspunt. Het kind is niet zijn probleem... het heeft een probleem

Het mooiste aan haar vak vindt zij:  leren over het leven. Soms is er ergens een ‘weeffoutje’ ontstaan, maar als je bereid bent om daar naar te kijken en daar naar toe te gaan kan er veel hersteld worden.

www.praktijkalleskids.nl / Facebook – klik hier / Linked in – klik hier

Cécile Schlangen werkt als systeem- en relatietherapeut vanuit haar praktijk Het Familiehuis als familierelaties onder druk staan. Dat kan gaan om een ouder-kind relatie, tussen gescheiden ouders, volwassen broer-zus relatie alsook om een partnerrelatie. Cécile maakt in haar begeleiding gebruik van het gedachtegoed van NLP, TA, Systemisch werken, Familieopstellingen, Emotionally Focussed Therapie (EFT), Verlangen-opstellingen naar Franz Ruppert en een ‘Taal erbij’ in de vorm van tafelopstellingen. 

www.hetfamiliehuis.info 

Naast Het Familiehuis is Cécile actief als organisatieadviseur in het bedrijfsleven. Bijzonder is om telkens weer te ervaren dat in het werksysteem tussen mensen dezelfde dynamieken spelen.

» Terug naar het programma

Donderdag 4 april &
Vrijdag 5 april 2019
Direct inschrijven