9 en 10 juni 2022 vFAS JAARCONGRES
{

Strategisch omgaan met dilemma's

Over het begeleiden van cliënten en collega’s bij moeilijke keuzes.

Hoe begeleid en coach je cliënten bij moeilijke keuzes en (ethische) dilemma’s? Hoe maak je als professional je eigen overwegingen bij complexe besluiten? Hoe blijf je bij dilemma’s ethisch en legitiem handelen en communiceren? Hoe maak je gemaakte keuzes toetsbaar?

Waar doe je goed aan...
Mensen in scheiding lopen tegen complexe keuzes en dilemma’s aan. Ze maken keuzes met
verstrekkende gevolgen in een moeilijke periode van hun leven. Vaak met hoogopgelopen emoties bij jou aan tafel. Je wordt als advocaat, mediator of coach geconfronteerd óf opgezadeld met deze dilemma’s. Je eigen waarden kunnen zelfs in het geding komen. Waar doe je dan goed aan? Hoe voorkom je een gewetensconflict, schuldgevoel of energielek? Ieder gaat op zijn eigen manier met dergelijke dilemma’s om met als risico dat er afbreuk kan worden gedaan aan je eigen professionaliteit en integriteit.

Een strategische methodiek...
Het draagt bij aan je succes wanneer je als professional in staat bent de integriteit van jezelf, je collega’s en je cliënten consistent te houden en gemaakte keuzes naar alle belanghebbenden doeltreffend kunt communiceren. In deze workshop leer je een strategische methodiek voor het onderzoeken, nemen en toetsen van keuzes bij complexe dilemma’s. Een waarden gedreven methodiek die je direct kunt toepassen in je praktijk bij het coachen en begeleiden van cliënten of tijdens intervisies met collega’s. Dit leidt tot een zorgvuldig keuzeproces waarmee het vertrouwen bevorderd wordt voor cliënten, collega’s en jezelf.

Je leert in deze workshop...

  1. Hoe je cliënten of je collega’s professioneel kunt begeleiden bij complexe keuzes of dilemma’s.
  2. Om cliënten te laten kiezen voor de hoogste waarde bij een ethisch dilemma.
  3. Cliënten in staat te stellen de gevolgschade van hun keuzes zoveel mogelijk te beperken.
  4. Hoe je cliënten handvatten biedt om een genomen besluit te verantwoorden naar belanghebbenden, zoals naar de kinderen, (schoon)ouders, vrienden en, zo nodig, de rechter.
  5. Je eigen kernwaarden te bewaken én succesvol te begrenzen.

Keywords:
Dilemma, integriteit, coachen, keuze en strategisch.

Regi Melcherts is oprichter van Strategisch Coachen Groep (SCG) en verzorgt opleidingen, coaching en mediation op het gebied van persoonlijke, professionele, team- en organisatiegroei. Klanten weten hem te vinden bij complexe vraagstukken omdat hij deze direct naar de essentie brengt, hanteerbaar maakt en handvatten biedt waarmee zij zelf verder kunnen.
Regi is gespecialiseerd in het oplossen van complexe geëscaleerde conflicten en is erkend docent & intervisiebegeleider bij de vFAS. Hij is eveneens verbonden als coach aan de VVCP. Hij publiceert over leiderschap, coaching en mediation. Zijn meest recente boek ‘Groeisprong, een praktische levensgids voor persoonlijke én professionele groei’ is de afgelopen maanden warm ontvangen.

Het volgen van een workshop bij Regi, is altijd een mooi moment van verwondering,
bewustzijnsgroei en bezinning. En onthoud bij Regi: ‘Hoe meer je vraagt, hoe meer je krijgt...’!

» Terug naar het programma

Donderdag 9 en
Vrijdag 10 juni 2022
Direct inschrijven