9 en 10 juni 2022 vFAS JAARCONGRES
{

Samen een uitweg maken

Elk conflict heeft een heen- én een terugweg. In een huwelijk kunnen we plotseling of heel geleidelijk in een conflict belanden. We proberen eruit te blijven, maar als het kwaad eenmaal geschied is, komen we in conflict met elkaar én met onszelf.
We gaan de strijd met elkaar aan, terwijl we vaak het omgekeerd nodig hebben: met elkaar uitzoeken wat er is gebeurd, waar we elkaar zijn kwijtgeraakt en wat ons te doen staat om een uitweg voor elkaar te maken, die recht doet aan wie we voor elkaar waren.

De Four Rooms of Change® is een concept voor verandering. De vier fases waar elke vorm van verandering doorheen gaat zijn: contentment, denial, conflict en inspiration. Bij elke kamer horen vragen die je jezelf en de ander kunt stellen om te zien wat er moet gebeuren om samen door een moeilijke passage te komen. 
Dit concept helpt mensen te erkennen hoe het leven zich aandient en hoe moeilijk het is om te accepteren wat voorbij is en niet meer terugkomt. Het laat ons zien hoe we aan de werkelijkheid willen ontsnappen en hoe helend het is als we dat juist niet doen. Als we de ander niet langer verantwoordelijk maken voor ons verdriet, maar onszelf onder ogen komen. En de consequenties daarvan leren te aanvaarden.

WERKEN MET DE FOUR ROOMS OF CHANGE
In deze interactieve lezing bied ik familierecht-advocaten en scheidingsmediators een klassiek concept voor verandering aan waarmee zij cliënten op een andere manier kunnen begeleiden.

Ik focus in deze lezing op wat je als advocaat/mediator kunt doen om de situatie in goede banen te leiden door de situatie te normaliseren zodat partners het aandurven om echt naar zichzelf én de ander te kijken. En wat ze met hun huwelijk hebben gedaan. In de lezing komt aan de orde hoe je dat op een goede manier kunt begeleiden en oefenen met het werken in de vier kamers.

Na deze lezing bent u in staat om:

  • uw eigen waarnemingen te ordenen en cliënten op een andere manier bevragen;
  • een ontschuldigende situatie te creëren, die de cliënten helpt om elkaar te herkennen in wat hebben meegemaakt;
  • cliënten bewust te maken in welke kamer ze verkeren en wat er in die kamer moet gebeuren om verder te komen. De vier kamers helpen daarbij om het stap voor stap te doen.

Keywords:
Een veilige plek voor verandering maken, de échte intrudor herkennen, het innerlijk conflict blootleggen, onschuldigend werken en wisselen van perspectief.

Harm Wesselink (1960) studeerde in 1987 af als pedagoog aan de Universiteit van Amsterdam en werkte lange tijd bij de KLM als manager. Sinds 1997 werkt hij als executive coach en procesbegeleider in organisaties. Hij helpt leiders bij de vraag hoe zij mensen door moeilijke passages kunnen leiden. Hij werkt voor grote Nederlandse bedrijven als KLM en Heineken. Maar daarnaast ook als gids voor koppels, die in zwaar weer verkeren. Naast dit werk zet hij zich in voor een inclusieve samenleving door LHBTI-ers te helpen hun weg te vinden in het leven. Hij leeft al 39 jaar samen met zijn man en is bonusvader van twee kinderen.
Harm Wesselink is één van de twee licentiehouders voor het Zweedse Four Rooms of Change® in Nederland 

» Terug naar het programma

Donderdag 9 en
Vrijdag 10 juni 2022
Direct inschrijven