Het vFAS JAARCONGRES | PAPENDAL

DONDERDAG 4 APRIL &
VRIJDAG 5 APRIL 2019
{

Samen de-escaleren

Annelies Schrieken en Els Borst de Groot

 In Zwolle wordt sinds enkele jaren interdisciplinair samengewerkt tussen vFAS-advocaten, therapeuten, gespecialiseerde jeugdhulpverleners, mediators, Raad voor de kinderbescherming, wijkteams, participatieraad, gemeente en politiek. Deze samenwerking is ontstaan uit de behoefte meer grip te krijgen op vechtscheiden en hoe hierin elkaar te kunnen vinden, samen te werken, van elkaar leren en af te stemmen. 

In de loop van de afgelopen jaren is er binnen deze samenwerking de vraag gerezen hoe problematische vechtscheiding zo goed mogelijk te begeleiden met als doel kinderen niet langdurig onder echtscheidingsspanning te laten zijn. Uit onderzoek is immers gebleken dat langdurige strijd/spanning (ernstige) klachten kan veroorzaken bij kinderen.
Er is vanuit deze behoefte op verschillende niveaus een metavisie ontwikkeld waaruit een werkwijze naar voren komt die gezamenlijk gedragen wordt.
Dit betreft een de-escalerende meta-visie omtrent strijdende (ex-)partners en die met een specifieke werkwijze in praktijk wordt gebracht.
In deze workshop willen wij ingaan op zowel de meta-visie die helpend is voor de onderlinge samenwerking als op de praktische uitwerking daarvan in de specifieke, systeemgeörienteerde werkwijze.

Annelies Schrieken is 51 jaar en woont in Meppel. Annelies is ruim 20 jaar werkzaam binnen de GGZ waar zij met volwassenen kinderen en gezinnen werkt. Daarnaast is zij hoofdopleider bij de opleiding tot gezins- en relatie therapeut. Sinds 10 jaar heeft zij een eigen praktijk waar zij zich naast het werken met echtparen en gezinnen bezig houdt met team coaching, managementtrainingen, individuele coaching in het onderwijs en het bedrijfsleven, steeds met een systeem therapeutische benadering. 
Binnen verschillende settingen verzorgt zij scholing op maat in het systemisch denken en werken o.a. aan de universiteit in Nijmegen en bij haar eigen erkende Systeemtherapie opleiding, De Swolsche School als hoofdleider.

Annelies ziet mensen in verschillende contexten en benadert ze niet vanuit één invalshoek. Zij vindt het een uitdaging om bij een herhalend negatief patroon te zoeken waar beweging gegenereerd kan worden. Als opleider probeert zij cursisten breder te laten kijken, denken en handelen dan naar dat wat er in de spreekkamer gebeurt. Het circulair denken is voor de cursisten een vaak geheel nieuwe denkwijze die lastig is om eigen te maken, maar ruimte geeft om de problematiek op een andere manier te zien en te benaderen.
Het systemisch denken is voor haar een vanzelfsprekendheid geworden, die ze graag deelt en overbrengt.

Els de Groot (Zwolle) heeft ruim 25 jaar ervaring in de gespecialiseerde jeugdhulpverlening. Daar heeft ze ervaring opgedaan in relatietherapie, gezinstherapie en persoonlijke begeleiding van gezinnen en jeugdigen met allerlei soorten problematiek. Daarnaast heeft ze ruime ervaring - en is zij gespecialiseerd in scheidingsproblematiek bij volwassenen en kinderen.
Als programmaleider jeugd en onderzoeker doet zij binnen een lectoraat regelmatig praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar verbetering van - en succesfactoren van (jeugd)hulp en verzorgt hierover publicaties. Ook geeft zij een tiental jaren trainingen in systeemgerichte vaardigheden binnen instellingen en op het (post)hbo-onderwijs.
Els richt zich in het onderzoeks- en consultatieve werk op het netwerk van betrekkingen in de professionele relatie met kinderen en jeugdigen. Dit betekent dat zij streeft naar betekenisvolle relaties in de jeugdhulpverlening in samenwerking met andere disciplines. Als Systeemtherapeut coacht zij mensen in het mobiliseren van krachten om stagnaties (zoals patronen die belemmerend werken) te doorbreken en persoonlijke en relationele transformatie en groei te bevorderen.
Het samen zoeken naar constructieve verbindingen blijft voor haar boeiend en uitdagend.

» Terug naar het programma

Donderdag 4 april &
Vrijdag 5 april 2019
Direct inschrijven