AFGELASTEN vFAS JAARCONGRES 1 T/M 3 APRIL

De maatregelen die de Rijksoverheid heeft afgekondigd leiden tot het besluit dat het vFAS Jaarcongres wordt uitgesteld naar het najaar van 2020.
{

De dramadriehoek positief benutten

Hoe benut je de rollen van de dramadriehoek op een positieve manier?

Cliënten in echtscheiding bewegen door een crisis. Een crisis met impact voor hun werk, gezin, ouderschap en eigen persoonlijk leven. Er zijn veel ballen omhoog te houden. Zekerheden veranderen, waardoor alle stressfactoren en blokkades ultiem zichtbaar zijn in gedrag en gesprek. Cliënten switchen veelvuldig in de rollen van de dramadriehoek: Slachtoffer, Aanklager en Redder. De mediator staat in zijn professie bloot aan deze vaak heftige overdrachtsmomenten. De mediator heeft dit te verdragen en verduren. In je begeleiding als mediator ben je erop gericht en getraind om deze ineffectieve overdrachtsmomenten te voorkomen. En, desondanks kunnen je cliënten vervallen en escaleren in de rollen van de dramadriehoek. Als je even niet oplet, word je als professional of zelfs als persoon meegesleurd.

Met een focus op het verder ontwikkelen van je praktische vaardigheden, biedt deze verdiepingsworkshop jou een pallet van state-of-the-art kennis, -kunde en vaardigheden om de rollen van de dramadriehoek positief te benutten. De basis van de dramadriehoek wordt compact behandeld om vervolgens ruimte te maken voor verdieping en de praktische toepassing in de mediation praktijk. 

Met casuïstiek uit je eigen praktijk en krachtige oefenvormen, verrijk je jezelf met nieuwe inzichten en vaardigheden. Om effectiever het gesprek met je cliënt te kunnen sturen in de gewenste richting. Je kunt direct aan de slag!

Regi Melcherts is expert in strategisch coachen, leiderschap en mediation. Als internationaal docent en adviseur, spreker, executive coach, mediator en voormalig topjudoka, heeft hij duizenden professionals geholpen om hun potentieel optimaal te benutten, zodat ze hun gewenste professionele- en privéleven kunnen waarmaken. Hij ziet een conflict als een crisis in de intermenselijke interactie met een in potentie aanwezige groeisprong naar een nieuwe situatie. Het verbeteren en empoweren van de veiligheid en kwaliteit van deze interactie en onderlinge communicatie, ziet hij als voorwaarde om positief gevolg te geven aan conflictoplossingen. Het gaat hem primair om het opnieuw vormgeven van harmonie en verbinding. Ook als een relatie of samenwerking beëindigd dient te worden.

» Terug naar het programma

Woensdag 1 april t/m
Vrijdag 3 april 2020
Direct inschrijven