Het vFAS JAARCONGRES | PAPENDAL

DONDERDAG 4 APRIL &
VRIJDAG 5 APRIL 2019
{

Redelijkheid en billijkheid in het personen- en familierecht

Evelien van Wijk-Verhagen

Redelijkheid en billijkheid in het personen- en familierecht, meer in het bijzonder in het huwelijks- en echtscheidingsvermogensrecht. Wonderolie van flexibiliteit of gif van rechtsonzekerheid?

In deze cursus zullen de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen van het gelijknamige proefschrift worden doorgenomen. De cursus bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over de betekenissen van de redelijkheid en billijkheid en het tweede deel over de typen onderbouwingen van rechterlijke oordelen over geschilpunten waarin de redelijkheid en billijkheid in het geding is. Er zullen enkele praktische handvaten voor de invulling van de redelijkheid en billijkheid worden meegegeven. Ook zal daarmee worden geoefend aan de hand van een casus.

Evelien van Wijk-Verhagen is universitair docent aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht. Zij is momenteel verantwoordelijk voor de vakken Erfrecht en Relatievermogensrecht. Daarnaast is zij co├Ârdinator van het Onderzoeks- en scriptietraject. Zij doet onderzoek onder de gezamenlijke noemer UCERF. In januari 2018 is zij gepromoveerd op het onderwerp van deze cursus. Zij is verder ge├»nteresseerd in het familierecht in de breedste zin van het woord, en in het bijzonder in de wisselwerking met andere gebieden van het recht. Ook is zij, sinds de oprichting van Family & Law, betrokken bij dit open access forum, eerst als redactiesecretaris en thans als redactielid. Email: e.m.j.m.c.vanwijk-verhagen@uu.nl.

» Terug naar het programma

Donderdag 4 april &
Vrijdag 5 april 2019
Direct inschrijven