9 en 10 juni 2022 vFAS JAARCONGRES
{

Oplossingsgerichte gespreksvoering bij lastige interacties met cliënten

Cliënten in echtscheiding die bijstand zoeken van een mediator kunnen hardnekkig vasthouden aan hun problemen waarbij de neiging bestaat deze te willen bespreken en verduidelijken. De achterliggende boodschap hiervan is dat zij veelal bijstand en erkenning zoeken voor hun gezichtspunt, in de hoop dat het uitpluizen van het conflict automatisch de oplossing genereert. Maar niets is minder waar: er worden juist steeds meer oorzaken gevonden, de sfeer in gesprekken wordt negatiever en het uitpluizen van het conflict en de problemen creëert negatieve gevoelens, stress, schuldgevoelens en defensiviteit op bij de betrokken mensen. Het analyseren van het probleem versterkt meestal dus het bestaande probleem en creëert nieuwe problemen.

Oplossingsgerichte mediation richt zich niet op het conflict en de oorzaken ervan, maar de vraag wat de cliënt voor hun conflict in de plaats willen. De focus ligt op het bereiken van de gewenste situatie in de toekomst. Analyse van het conflict en het uiten van emoties worden hiermee (grotendeels) overbodig. 

Cliënten worden als competent gezien om hun gezamenlijke doel te formuleren en oplossingen te bedenken en uit te voeren die dit doel dichterbij brengen. Welke oplossingsgerichte vragen kan de mediator aan zijn cliënt stellen en wat kan hij doen om de samenwerkingsrelatie zo optimaal en positief mogelijk te maken? En wat nou als de cliënt moeite heeft om zijn eigen aandeel in de samenwerking te zien waarbij hij wijst naar de ander? En bestaan er eigenlijk ook lastige interacties met collega’s?   

Na deze workshop:

  • heb je kennis over de oplossingsgerichte visie en over oplossingsgerichte gespreksvoering bij mediation (Kennis);
  • krijg je nieuwe tools aangereikt om de samenwerkingsrelatie met probleemgerichte cliënten (en collega’s)  te optimaliseren (Vaardigheden); 
  • ervaar je meer grip en positiviteit in gesprekken bij probleemgerichte interacties

Keywords:
Oplossingsgericht, positieve psychologie, gesprekstechnieken, werkrelatie en samenwerking.

Drs. René den Haan werkt als gezondheidszorg-psycholoog in de specialistische GGZ. Ook is hij docent t.b.v. (post)doctorale opleidingen, supervisor en auteur en heeft meerdere titels uitgebracht op het gebied van oplossingsgerichte gesprekstherapie, het optimaliseren van stagnerende behandelrelaties en suïcidepreventie. Website: www.renedenhaan.nl

Maarten Prins is trainingsacteur, mediaprofessional, tevens werkzaam in de gezondheidzorg. Samen met René den Haan verzorgd hij trainingen t.b.v. (post)doctorale opleidingen.

» Terug naar het programma

Donderdag 9 en
Vrijdag 10 juni 2022
Direct inschrijven