9 en 10 juni 2022 vFAS JAARCONGRES
{

Opblazen of leeglopen: omgaan met Narcisme

Narcistische trekken komen veel voor, zowel bij mannen als bij vrouwen. Deze trekken kunnen helpend zijn in het opbouwen van een carrière, uiten van creativiteit en aangaan van relaties. Zolang er succes is, zijn deze mensen vaak aantrekkelijk en energiek. Bij kritiek, tegenslagen en afwijzing kan het tij echter snel keren en komt de relatie ernstig onder druk te staan.

In de lezing van Thom van den Heuvel tijdens het vFAS jaarcongres van 2021 ‘Narcisme, autisme het is me wat’ werd ingegaan op de vraag wat narcisme is, welke verschillende types er zijn, hoe het zich uit en welke gevolgen dit heeft voor relaties en onderlinge communicatie.

In deze lezing werken we verder vanuit het aangeboden model waarmee we de narcist meer van binnenuit kunnen begrijpen en beter voorbereid zijn op wat we kunnen verwachten in de omgang met deze mensen als een relatie onder druk komt te staan. We oefenen aan de hand van door de deelnemers ingebrachte casuïstiek met praktische tips en gesprekstechnieken om te begrenzen maar zeker ook te helpen(!).

 

Thom van den Heuvel is psycholoog-psychotherapeut en praktijkopleider psychotherapie in het Radboudumc in Nijmegen. Hij is gespecialiseerd in patiënten met complexe/therapieresistente persoonlijkheidsstoornissen met allerhande psychiatrische en/of somatische comorbiditeit. Samen met zijn team heeft hij onder meer een behandelprogramma ontwikkeld voor patiënten met impulscontroleproblemen in het kader van narcistische problematiek. Hij is een veelgevraagd spreker en docent in (post)doctorale opleidingen en nascholingsprogramma's voor psychologen, artsen en juristen.

» Terug naar het programma

Donderdag 9 en
Vrijdag 10 juni 2022
Direct inschrijven