AFGELASTEN vFAS JAARCONGRES 1 T/M 3 APRIL

De maatregelen die de Rijksoverheid heeft afgekondigd leiden tot het besluit dat het vFAS Jaarcongres wordt uitgesteld naar het najaar van 2020.
{

Onder-scheid in relaties: de kennis van de kudde

In elke relatie spelen patronen. Soms hebben we die al van jongs af aan ontwikkeld. Dan kan het lastig zijn om de kluwen te ontwarren en te zien wat mogelijk bij een eerder systeem hoort en wat bij het huidige relatiesysteem.

In een proces van scheiden is allereerst het onder-scheid dienend: wat hoort bij jou, wat hoort bij mij? Door het zichtbaar maken van overlevingspatronen die in elkaar grepen en daarin persoonlijk eigenaarschap toe te kennen, komt er ruimte en beweging. Van elkaar af en naar elkaar toe kunnen (ex-)partners en ouders dan meer verdragen, bijvoorbeeld als het gaat over wat er nodig is voor gezonde betrekkingen in de ‘kudde’.

Paarden zijn van oudsher ijzersterke kenners van systemen: zij leven in een kudde waarin de groep van levensbelang is. Ze geven continue signalen en doen interventies om helder te maken hoe het zit met ordening, binding, balans en bestemming in de groep en tussen groepsleden.  Zo zullen zij uit elkaar halen wat in de knoop zit en samenbrengen wat bij elkaar hoort. Door de fysieke ervaring bij een sessie paardencoaching worden in relaties en andere betrekkingen de zaken onontkoombaar duidelijk.

In deze workshop werken we met (begeleiding bij) relatiepatronen, systeemdynamiek in scheidingen, verstrikking en ontstrikking van systemen en de daarin voelbare hardnekkigheid. 

 

Na een inleiding met theorie over conflictdynamiek, paardencoaching en overlevingspatronen, gaan we in en aan de bak met de paarden. Naast een korte eigen ervaring voor alle deelnemers werken we met de input van een aantal cases uit de eigen praktijk. Vervolgens ronden we samen af.

LET OP: Deze workshop wordt op een andere locatie gegeven. Na inschrijving voor deze workshop ontvangt u t.z.t. nadere informatie.

Kledingvoorschrift: stevige schoenen of laarzen en vrijetijdskleding

Annemieke Hijink is een ervaren mediator, procesbegeleider, trainer en paardencoach en werkt vanaf 2001 in haar eigen bedrijf hijink & zo. Motto is ‘in beweging en in verbinding’. Ze maakt deel uit van de groep van Vfas-intervisiebegeleiders en is gespecialiseerd in systemisch werken en het begeleiden rondom overlevingspatronen. Daarnaast traint ze conflictprofessionals in systemische interventies.

» Terug naar het programma

Woensdag 1 april t/m
Vrijdag 3 april 2020
Direct inschrijven