AFGELASTEN vFAS JAARCONGRES 1 T/M 3 APRIL

De maatregelen die de Rijksoverheid heeft afgekondigd leiden tot het besluit dat het vFAS Jaarcongres wordt uitgesteld naar het najaar van 2020.
{

Meerderjarigenbewind

Tijdens de workshop meerderjarigenbewind behandeld Kees Blankman o.a. de volgende onderwerpen:

  • Beschermingsbewind algemeen, cijfers, Wetsevaluatie
  • Instelling, omvang en beëindiging bewind
  • Omvang bewind en kwaliteit bewindvoerder
  • Bevoegdheidsverdeling rechthebbende en bewindvoerder
  • Wilsbekwaamheid rechthebbende
  • Toezicht door de rechter
  • Mediation bij bewind
  • Casuïstiek en jurisprudentie

Kees Blankman is bijzonder hoogleraar juridische bescherming van ouderen en meerderjarigen met beperkingen aan de Vrije Universiteit. 

» Terug naar het programma

Woensdag 1 april t/m
Vrijdag 3 april 2020
Direct inschrijven