9 en 10 juni 2022 vFAS JAARCONGRES
{

Mediation met de narratieve methode

De narratieve methode ziet het conflict als een verhaal. Deze methode gaat er van uit dat de werkelijkheid bestaat uit verhalen. Ieder mens heeft zijn eigen verhalen en beelden van de werkelijkheid. Een conflict ontstaat als twee verhalen, twee “constructies van de werkelijkheid”, botsen.

De mediator die narratief werkt, hoort de verschillende verhalen van de partijen en ziet het dominante conflictverhaal. Vervolgens gaat hij met partijen op zoek naar elementen voor een nieuw te construeren positief verhaal. Uitgangspunt bij deze methode is naast de positieve invalshoek, het gegeven dat mensen altijd een keuze hebben in hoe ze naar een situatie kijken. Ook is het leren hanteren van zogenaamde “relationele taal” hierbij van groot belang.

Deelnemers leren in deze workshop:

  • Inzicht te krijgen in het zogenaamde 'dominante conflictverhaal'en met partijen alternatieve verhalen te construerern.
  • Verhaallijnen van partijen opener en flexibeler te maken door middel van relationele taal;
  • Basisbegrippen van de narratieve methode en hoe zij deze praktisch kunnen toepassen;
  • Diverse technieken van narratieve mediation;
  • Zich een beeld vormen van wat NM in uw eigen praktijk zou kunnen betekenen. 

 

 

Keywords:
Dominante conflictverhaal en alternatieve verhaal, herscheppende gesprekken, relationele taal, construeren van (eigen) werkelijkheden en dubbel luisteren en externaliseren.

Jeroen Hendrikse is mediator, trainer-docent en coach en opgeleid in narratief werk. Hij heeft een gedragswetenschappelijke achtergrond (sociologie en psychologie, RUL). Jeroen is als docent verbonden aan de SSR (studiecentrum rechtspleging) en hij werkt als coach en intervisiebegeleider voor diverse rechtbanken, advocatenkantoren en het notariaat. Als mediator bemiddelt Jeroen vooral bij arbeidsconflicten. Ook begeleidt Jeroen enkele Vfas-intervisiegroepen.

» Terug naar het programma

Donderdag 9 en
Vrijdag 10 juni 2022
Direct inschrijven