9 en 10 juni 2022 vFAS JAARCONGRES
{

Collaborative Practice in Actie!

Hoe een multidisciplinair team samenwerkt om het beste voor cliënten voor elkaar te krijgen.

Een samengesteld team van enthousiaste VvCP leden laat zien hoe de Overlegscheiding werkt. Niet voor niets is de Overlegscheiding de meest inspirerende vorm voor professionals om hun werk met overtuiging te kunnen doen. De gedachte is dat je als multidisciplinair team, die allemaal dezelfde opleiding hebben gehad, met de mensen die willen scheiden, werkt aan een respectvolle scheiding.  Dus geen procedures, niet naar de rechter, maar respectvol naar een win-win uitkomst toewerken, niet in de laatste plaats voor de kinderen. De methode wordt ook toegepast in het erfrecht en in business. Alle vragen die u mogelijk heeft komen zeker aan bod.

Een multidisciplinair team bestaat uit twee advocaten, een financial neutral en een coach. Doel van deze workshop is dat u kennis maakt met Collaborative Practice; het werken in een vast team per casus.

De workshop start met een inleiding waarin de principes van Collaborative  Practice vanuit de verschillende disciplines, toegespitst op het familierecht, worden toegelicht. Na deze inleiding zal de workshop overgaan in een interactieve workshop waarin een Overlegscheiding wordt uitgewerkt.

Door het inzetten van twee acteurs, die zich verdiept hebben in een realistische casus, wordt zo realistisch mogelijk een ‘Overlegscheiding’ in beeld gebracht volgens de principes van Collaborative Practice. Het ‘team’ bestaat uit: een coach, twee advocaten en een neutrale financieel deskundige. 
Naast de acteurs en het team is er een ‘regisseur’ aanwezig. Als deelnemer aan de workshop bent u niet alleen toehoorder en toeschouwer maar, indien gewenst, kunt u ook daadwerkelijk deelnemer zijn.

 

De regisseur zet de workshop regelmatig stil om de deelnemers, de waarnemers, naar hun feedback te vragen. Als waarnemer kunt u ook directe suggesties inbrengen aan de leden van het team. U brengt uw suggestie in door achter een van de teamleden te staan en uw suggestie uit te spreken. Het team gaat, gevoed met uw suggestie door met de workshop. Daarnaast is het mogelijk dat de regisseur u als waarnemer de gelegenheid biedt de rol van een van de teamleden, voor een bepaalde tijd, over te nemen.

Om de workshop zo echt mogelijk te maken zijn alleen de acteurs op de hoogte van het gehele scenario. 

Door deze methode, die op onderdelen overeenkomt met het Psychodrama, ontstaat er een heel levendige workshop die zich niet richt op een perfecte voorstelling maar op ervaringsgericht leren.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat alles "goed" moet gaan, juist van de fouten en de verrassingen kunnen we leren.

Carla Goosen, overlegscheidingscoach, gedragswetenschapper en systeemtherapeut. Zij ontwikkelde diverse opleidingen waarbij Zorg en Recht samenkomen zoals de Gezinsadvocaat en de Parental Coördinator. Carla is opleider van mediators en geeft intervisie en supervisie aan advocaten en aan therapeuten in de GGZ.

Rob de Bruijn, overlegscheidingsfinancial, sinds 1999 register valuator en sinds 2012 lid van de VvCP. Als financial adviseert hij op een respectvolle manier op het gebied van financiele aspecten van echtscheidingen.

Gudrun Winters, overlegscheidingsadvocaat begonnen als advocaat in 1994 en sinds 2016 lid van de VVCP. Haar kantoor richt zich uitsluitend op mediations en overlegscheidingen. Zij is tevens intervisiebegeleider.

Sabine van Gestel, overlegscheidingsavocaat, sinds 1995 familierechtadvocaat en lid van de Vfas.Vanaf 2009  geeft zij cursussen en schrijft zij artikelen op het gebied van het familierecht.

» Terug naar het programma

Donderdag 9 en
Vrijdag 10 juni 2022
Direct inschrijven