AFGELASTEN vFAS JAARCONGRES 1 T/M 3 APRIL

De maatregelen die de Rijksoverheid heeft afgekondigd leiden tot het besluit dat het vFAS Jaarcongres wordt uitgesteld naar het najaar van 2020.

Inschrijven

Woensdag 1 april t/m
Vrijdag 3 april 2020
Direct inschrijven