AFGELASTEN vFAS JAARCONGRES 1 T/M 3 APRIL

De maatregelen die de Rijksoverheid heeft afgekondigd leiden tot het besluit dat het vFAS Jaarcongres wordt uitgesteld naar het najaar van 2020.
{

Het onbespreekbare bespreekbaar maken

Tijdens interactie met cliënten en collega’s gaat er van alles door je hoofd wat richting geeft aan hoe je het gesprek voert. Hoe spannender het gesprek, hoe meer momenten waarop je een keuze hebt iets wel of niet te bespreken. 
Chris Argyris (Eerste Hulp Bij Ongewenste resultaten - L. Wouterson | P. Bouwman) heeft onderzocht dat mensen in spannende situaties automatisch defensief handelen. Dat is dan gericht op controle houden, winst maximaliseren en verlies minimaliseren, gezichtsverlies en emoties vermijden en rationeel blijven. Alhoewel deze automatisering zelf beschermend bedoeld is, staat het ook onbedoeld leren in de weg. Omdat de afweging iets al dan niet in het gesprek te brengen (of dit zelfs te overwegen) automatisch en ongetoetst plaatsvindt, ontstaat er een beperking in de handelingsperspectieven.

 

In de workshop bieden we de mogelijkheid om juist in die situaties weer meer keuzemogelijkheden te creëren. We bieden ruimte om de gesprekssituatie te simuleren en vervolgens te onderzoeken welke zaken je het liefst zou bespreken maar waartoe je in de praktijk geen ruimte ziet en hoe die op een acceptabele en bij je persoon passende wijze toch tot nu van de interactie kan worden gemaakt.
Warme aanbeveling voor het volgen van deze workshop is dan ook om goede voorbeelden mee te nemen van situaties waarin het onbespreekbare bespreekbaar gemaakt moet worden.

André Witbreuk en Loes Wouterson zijn Masters of Action Learning. Middels ervaringsgerichte oefeningen kunnen deelnemers onderzoeken hoe ze hun handelingsrepertoire kunnen vergroten. Dit alles met humor en in een veilige leeromgeving.

» Terug naar het programma

Woensdag 1 april t/m
Vrijdag 3 april 2020
Direct inschrijven