9 en 10 juni 2022 vFAS JAARCONGRES
{

Wat moeten scheidingsbemiddelaars en familierechtadvocaten weten over verlies en verdriet

In deze lezing wordt toegelicht wat mensen doormaken die met verlies van een relatie of een belangrijke wijziging in hun levenssituatie worden geconfronteerd. De nadruk wordt gelegd op de emoties en reacties die je kunt verwachten. Er worden concrete handreikingen geboden om hier in een kort tijdbestek adequaat mee om te gaan.

Doelstellingen zijn:

  • Meer rust en sereniteit kunnen creëren in zeer emotionele situaties.
  • Meer zicht krijgen op wat normale reacties zijn in een rouwproces.
  • Beschikken over een aantal adequate interventies om verstandelijk en emotioneel ordening aan te brengen in de beleving van mensen.

Keywords:
Rouw, emotionele ontreddering, schuldgevoelens, boosheid en agressie.

Manu Keirse is hoogleraar emeritus van de faculteit geneeskunde van de KU Leuven, klinisch psycholoog en doctor in de geneeskunde. Hij spreekt vanuit vijftig jaar ervaring met mensen in crisissituaties. Hij is de auteur van diverse boeken over patiënten begeleiding, rouw en verlies, die reeds op meerdere honderdduizenden exemplaren zijn verspreid en vertaald zijn in meerdere talen. 

Enkele van zijn boeken:

  • Helpen bij verlies en verdriet. Een gids voor het gezin en de hulpverlener.
  • Vingerafdruk van verdriet. Woorden van bemoediging.
  • Van het leven geleerd. Levenslessen over verlies en verdriet.
  • Later begint vandaag. Antwoorden over de laatste levensfase, palliatieve zorg en euthanasie.
  • Anders leven. Pleidooi voor een humanere en meer verbonden samenleving.
  • Zie de mens. Pleidooi om anders naar elkaar te kijken.
  • Kinderen helpen bij verlies

» Terug naar het programma

Donderdag 9 en
Vrijdag 10 juni 2022
Direct inschrijven