Het vFAS JAARCONGRES | PAPENDAL

DONDERDAG 4 APRIL &
VRIJDAG 5 APRIL 2019
{

Het doolhof van de scheidende IB-ondernemer

Bart Prinsen

Als je besluit om uit elkaar te gaan, dan is dat in veel gevallen vervelend en verdrietig. Tegelijkertijd loop je bij de financiële en overige afwikkeling tegen allerlei (fiscale) regels aan, zeker als je ondernemer bent met een eenmanszaak of partner in een vof of maatschap. Of misschien heb je samen met je echtgenoot/samenwoonpartner een onderneming. Voor je het weet komt er een fiscale claim de hoek om kijken. Wat is de invloed van het huwelijksgoederenregime, wel of geen uitgevoerd periodiek verrekenbeding, hoe moet of mag er fiscaal gewaardeerd worden, wat te doen met de oudedagsreserve. Moet er afgerekend worden als je stopt met het ter beschikking stellen van een vermogensbestanddeel aan de onderneming van je echtgenoot/samenwoonpartner en ga zo maar door.

Ingrid van Kasteren leidt je op 4 april door het doolhof van de scheidende IB-ondernemer met alle valkuilen die daarbij horen.
Bart Prinsen gaat in op de vennootschapsrechtelijke aspecten van de beëindiging van, en daarmee samenhangende geschillen rond, een vof of maatschap.

Ingrid van Kasteren is ervaren fiscalist, estate planner en erkend Novex executeur. Gespecialiseerd in het begeleiden van vermogen tussen generaties en de fiscale en financiële advisering bij echtscheiding. Door tevens haar jarenlange ervaring in het civiele recht is er een bijzondere combinatie ontstaan waardoor een gewenste oplossing tegelijkertijd vanuit twee disciplines bedacht kan worden.
Getraind in collaborative practice maar ook als executeur, vereffenaar of gevolmachtigde gespecialiseerd in het afwikkelen van nalatenschappen. Sinds 1987 actief in het vak waarvan sinds 2002 als zelfstandig ondernemer, sinds kort onder de nieuwe naam + IK

Zij maakt deel uit van het exclusieve Genootschap van Estate Planners (GEP) en verzorgt regelmatig lezingen. Ingrid is daarnaast vice-voorzitter Raad van Toezicht van JUZT, mede-oprichtster en commissielid van Business Awards Baronie van Breda en medeoprichtster en lid raad van advies van Stichting Aithra ondernemende vrouwen. Tevens is zij als extern gecommiteerde betrokken bij de afstudeersessies van Avans Hogeschool.

Bart Prinsen is advocaat ondernemingsrecht bij MannaertsAppels Advocaten in Breda, docent in het vak Ondernemingsrechtelijke Geschillenoplossing aan Tilburg University (samen met George Smits, psycholoog in ’s-Hertogenbosch), docent ondernemingsrecht bij TIAS en initiatiefnemer van IzAAC (i.e. een vorm van zakelijke alternatieve arbitrage en geschiloplossing). Bart is gespecialiseerd in de afhandeling en oplossing van conflicten in besloten verhoudingen in en om de vennootschap en rechtspersoon.

» Terug naar het programma

Donderdag 4 april &
Vrijdag 5 april 2019
Direct inschrijven