Het vFAS JAARCONGRES | PAPENDAL

DONDERDAG 4 APRIL &
VRIJDAG 5 APRIL 2019
{

Herken Ouderonthechting

Heleen Koppenjan-Luitze

Als advocaat kunt u, na een problematisch verlopende scheiding, geconfronteerd worden met een ouder die aangeeft dat zijn of haar kind niet meer naar één van de ouders wil gaan. 

Soms betreft het één kind, soms meerdere kinderen. U kunt de advocaat zijn van de ouder die het kind niet−of minder dan de omgangsregeling voorschrijft−ziet. U kunt ook de advocaat zijn van de ouder bij wie de kinderen wonen.
In dit soort situaties kan het lastig zijn te bepalen wat de oorzaak is. Uw cliënt kan u vertellen dat er zwaarwegende redenen zijn als kindermishandeling. Soms kan het voorkomen dat uw cliënt u geen echt zwaarwegende redenen geeft. In dat laatste geval kan er sprake zijn van ouderonthechting.

Ouderonthechting ontstaat als een ouder het kind beïnvloedt in zijn of haar loyaliteitsgevoel, zodanig dat het kind voelt dat het voor een ouder (de coalitie-ouder) moet kiezen. De coalitie-ouder hoeft zich van het effect van het eigen (non-verbale) gedrag niet bewust te zijn. Soms ook komt het voor dat beide ouders het kind beïnvloeden en dat het dan voor één van de ouders kiest. Het kind kan door deze keuze onthecht raken van de andere ouder (buitengesloten ouder). Ernstig onthechte kinderen geven heel overtuigend aan dat zij één ouder niet langer willen zien en sluiten deze ouder volledig buiten, maar kunnen geen zwaarwegende redenen voor deze buitensluiting geven. De coalitie-ouder kan daarnaast heel overtuigend aangeven dat hij of zij er echt alles aan doet om het kind te motiveren, maar dat het gewoonweg niet wil. Bij ernstige ouderonthechting hebben de kinderen over die buitengesloten ouder geen goed woord over, tegelijkertijd verheerlijken zij de coalitie-ouder.

Het is echter niet alleen het gedrag van een coalitie-ouder dat maakt dat een kind onthecht. Ook kenmerken van het kind zelf en de reactie op het coalitie-gedrag van het kind dragen bij in deze afwijzing. Als laatste spelen ook situationele aspecten een rol.

Tijdens de workshop neem ik u mee in het herkennen van de signalen van ouderonthechting en het onderscheiden van ouderonthechting van die situaties waar er gegronde redenen zijn voor de omgangsbelemmering.
Hierbij zoom ik in op:
• het gedrag van de coalitie-ouder en van de buitengesloten ouder
• de reactie van het kind op dat gedrag
• de omstandigheden die een rol kunnen spelen

Met behulp van een korte film wordt interactief de koppeling gelegd tot de theoretische signalen en de herkenning daarvan in de praktijk.

Heleen Koppejan-Luitze MSc is als enige psycholoog NIP in Nederland cum-laude afgestudeerd op ouderonthechting.
Haar filosofie is dat kinderen het recht hebben om van beide ouders te houden. Onbelemmerd. Ook na scheiding.
In haar praktijk begeleidt zij ouders en gezinnen waar ouderonthechting speelt. Zij ondersteunt professionals middels gezinsonderzoek en trainingen.
Daarnaast doet Heleen wetenschappelijk onderzoek naar het gedrag van gescheiden ouders en het effect daarvan op kun kinderen als promovenda aan de Universiteit Utrecht.

» Terug naar het programma

Donderdag 4 april &
Vrijdag 5 april 2019
Direct inschrijven