AFGELASTEN vFAS JAARCONGRES 1 T/M 3 APRIL

De maatregelen die de Rijksoverheid heeft afgekondigd leiden tot het besluit dat het vFAS Jaarcongres wordt uitgesteld naar het najaar van 2020.
{

Handen thuis voor nu en later…..

Het jonge kind dat opgroeit in geweld en stress is voor iedereen onaanvaardbaar, ook voor de ouders. De gezinnen met de jongste kinderen zijn kwetsbaar. Gewelds- en/of verwaarlozingssignalen zijn moeilijk tijdig te herkennen, ook voor deze gezinnen zelf. Hoe lukt het ons wel om te durven kijken en in samenwerking met elkaar de kleinsten en hun gezinnen meer veiligheid te bieden, over en door alle schotten van betrokken professionals heen? Kom leren van elkaar!

De workshop start met een presentatie over geweld, trauma en de rol van de professional, waarna middels casuïstiek en interactieve stellingen je als cursist wordt betrokken de vertaling naar het eigen werkgebied te maken. 

 

Yael Meijer is klinisch psycholoog, psychotherapeut, IMH-specialist DAIMH en gedragstherapeut-supervisor VGCt. Zij is hoofd behandelprogramma team 0-6 Amersfoort/Ermelo, bij GGZ Centraal-Fornhese; gezinsbehandelaar binnen het DGT-team van de Bascule en eigenaar van een eigen praktijk. Yael is ook auteur van ‘Kiekeboem’.

» Terug naar het programma

Woensdag 1 april t/m
Vrijdag 3 april 2020
Direct inschrijven