9 en 10 juni 2022 vFAS JAARCONGRES
{

Meester in het erfprocesrecht; Capita selecta procederen in het erfrecht

Een goede erfrechtadvocaat heeft niet alleen het materiële erfrecht in zijn vingers, maar is ook meester in het erfprocesrecht. De jurisprudentie leert immers dat erfrechtgeschillen regelmatig op procesrechtelijke gronden worden beslecht.

In deze workshop ‘capita selecta procederen in het erfrecht’ worden belangrijke procesrechtelijke leerstukken voor erfrechtzaken op een heldere en overzichtelijke manier behandeld. Wilt u uw procesrechtelijke kennis op het gebied van het erfrecht verdiepen, aan de hand van actuele informatie en jurisprudentie? En bent u op zoek naar een praktische vertaalslag van de theorie naar de praktijk? Daarvoor heeft deze workshop alles in huis.

Onderwerpen die tijdens de workshop worden behandeld zijn onder meer:

  • strategische keuzes bij de inleiding van een procedure; voor welke type procedure kiest u en waarom?
  • de hoedanigheid van procespartijen en gedaantewisselingen gedurende een procedure;
  • aandachtspunten bij de formulering van vorderingen voor partijen die in hoedanigheid procederen, zoals bijvoorbeeld de executeur of de vereffenaar;
  • procederen voor of tussen deelgenoten;
  • de stand van de jurisprudentie over de (on)mogelijkheden van conservatoir beslag voor een niet-opeisbare erfrechtelijke vordering;
  • veel voorkomende erfrechtelijke procedures en hun eigen(aardig)heden. 

 

Meester in het erfprocesrecht is een workshop met praktische tips en trics voor de erfrechtadvocaat die zijn kennis op het gebied van erfprocesrecht verder wil uitbreiden. Na het volgen van deze workshop bent u op het gebied van het erfprocesrecht weer volledig up-to-date.

Edith Schnackers is een ervaren familie- en erfrecht advocate en is werkzaam bij Advocaten Familie- & Erfrecht te Elsloo. Edith doceert zeer regelmatig over het familie- en erfrecht voor uiteenlopende doelgroepen zoals studenten, advocaten, accountants, fiscalisten en notarissen. Zij is als vaste docent verbonden aan FEIN (Familie- & Erfrecht Instituut Nederland). Edith publiceert daarnaast regelmatig op het gebied van het familie- en erfrecht. Haar publicaties zijn onder meer verschenen in Tijdschrift Erfrecht, Vakblad over de Grens, Echtscheidingsbulletin en Advotip, aan welk laatste tijdschrift zij als lid van het vaste auteursteam is verbonden.

» Terug naar het programma

Donderdag 9 en
Vrijdag 10 juni 2022
Direct inschrijven