AFGELASTEN vFAS JAARCONGRES 1 T/M 3 APRIL

De maatregelen die de Rijksoverheid heeft afgekondigd leiden tot het besluit dat het vFAS Jaarcongres wordt uitgesteld naar het najaar van 2020.
{

EFT voor Mediators

Het model van EFT (Emotionally Focused Therapy) biedt de mediator een krachtig middel om relaties ‘met belangrijke anderen te verbeteren. In dit model vormen de emoties en hechting zowel de basis als het middel in de therapie. Emoties worden hierbij niet gezien als irrationeel, maar zijn juist vanuit de hechtingstheorie goed te plaatsen als een (soms wanhopig) gevecht voor behoud van de verbinding. Vanuit dit perspectief zijn er verschillende negatieve interactiepatronen te herkennen tussen mensen. Het model dat deze cyclus beschrijft is een heel praktisch en veelal verhelderend instrument, waar op verschillende manieren en in diverse contexten mee gewerkt kan worden. Juist tijdens een mediation waar de emoties hoog op kunnen lopen, levert herkenning en het inzichtelijk maken van deze patronen een belangrijke bijdrage aan de-escalatie. Erkenning geven aan de dieper gelegen wezenlijke hechtingsbehoeften geeft beide partijen meer rust en ruimte. 

De workshop heeft een praktische en interactieve insteek waarin de basis van het model wordt uitgelegd, en er ook geoefend gaat worden met de twee specifieke vaardigheden: valideren, en het herkennen en bespreekbaar maken van het negatieve interactiepatroon. Beiden zijn goed in te passen zijn in de mediation gesprekken.

Desirée van den Broek heeft als arts een aantal jaren geleden een switch gemaakt naar training, (team)coaching en mediation. Haar passie om ‘gezonde samenwerking in gezonde organisaties’ te faciliteren en ontwikkelen heeft ze als student al tijdens de lessen medische communicatie ontdekt. De gezondheidszorg kent zij vanuit verschillende rollen en posities; arts, manager en organisatieadviseur/trainer. Haar werkwijze kenmerkt zich door een open en directe wijze van communiceren, gedrevenheid, scherp analytisch vermogen, en flexibel inspelen op de situaties in de groepen zoals deze zich aandienen. Het consequent doorvertalen van ambitie en visie naar dagelijkse handelingen, gedrag en besluitvorming, ervaart zij als een voortdurende dans van afstemmen, bijstellen en puzzelen, welke niet zonder de nodige humor kan plaatsvinden. Sinds een aantal jaar werkt ze als zelfstandig Teamcoach en Mediator (MfN), onder andere voor de VVAA en de Academie voor Medisch Specialisten. Daarnaast werkt ze één dag in de week als directeur voor de stichting EFT Nederland.

» Terug naar het programma

Woensdag 1 april t/m
Vrijdag 3 april 2020
Direct inschrijven