9 en 10 juni 2022 vFAS JAARCONGRES
{

EFT voor Mediators

Het model van EFT (Emotionally Focused Therapy) biedt de mediator een krachtig middel om relaties met belangrijke anderen te verbeteren. In dit model vormen de emoties en gehechtheid zowel de basis als het middel in de gesprekken. Emoties worden hierbij niet gezien als irrationeel, maar zijn juist vanuit de hechtingstheorie goed te plaatsen als een (soms wanhopig) gevecht voor behoud van de verbinding. Vanuit dit perspectief zijn er verschillende negatieve interactiepatronen te herkennen tussen mensen. Deze negatieve interactiepatronen spelen altijd een rol in echtscheiding-situaties, en zeker wanneer de ex-partners samen verder moeten als ouders van hun kinderen. De focus van de gesprekken is dan het verbeteren van de samenwerkingsrelatie van hen als ouders. 

Juist tijdens een mediation waar de emoties hoog op kunnen lopen, levert herkenning en het inzichtelijk maken van deze patronen een belangrijke bijdrage aan de-escalatie. Erkenning geven aan de dieper gelegen wezenlijke hechtingsbehoeften biedt beide partijen meer rust en ruimte. Dit werkt rand voorwaardelijk om tot een beter convenant en ouderschapsplan te komen welke ook daadwerkelijk kan worden nageleefd. De workshop heeft een praktische en interactieve insteek waarin de basis van het model wordt uitgelegd en er ook geoefend gaat worden met de twee specifieke vaardigheden: valideren, en het herkennen, tekenen en bespreekbaar maken van het negatieve interactiepatroon. Beiden zijn goed in te passen in de mediation gesprekken.

In deze workshop leer je:

  • Beter om te gaan met heftige emoties en conflictgedrag door te valideren.
  • Effectiever de-escaleren en randvoorwaarden scheppen voor optimale samenwerking door het bespreekbaar maken van negatieve interactiepatronen.
  • Basiskennis over EFT, de hechtingstheorie en de rol van emoties.

Keywords:
Emotionally Focused Mediaton, EFT, de-escaleren, valideren en scheidingsmediation.

Desirée van den Broek heeft als arts een aantal jaren geleden een switch gemaakt naar training, (team)coaching en mediation. Haar passie om ‘gezonde samenwerking in gezonde organisaties’ te faciliteren en ontwikkelen heeft ze als student al tijdens de lessen medische communicatie ontdekt. De gezondheidszorg kent zij vanuit verschillende rollen en positie o.a. als arts, manager en organisatieadviseur/trainer.  Sinds zeven jaar werkt ze als zelfstandig Teamcoach en Mediator, onder andere voor de VVAA en de Academie voor Medisch Specialisten.  Sinds 2016 heeft EFT haar leven op verschillende manieren verrijkt: “De wereld menselijker en mooier maken: dat kan écht met EFT."  Naast dat ze 2 dagen in de week als directeur voor stichting EFT Nederland werkt, maakt ze in haar mediations en coachings veel gebruik van EFT. Samen met Makiri Mual heeft zij de leergang Emotionally Focused Mediation (EFM) opgezet. 

Makiri Mual is MfN-mediator in familie en strafzaken en sinds 2013 gezins-en relatietherapeut EFT. Hij past interventies uit de Emotionally Focused Therapy toe in de niet-klinische praktijk. Het toepassingsgebied strekt zich uit van scheidingsmediation tot (arbeids)samenwerking en van nalatenschapsbemiddeling tot strafzaken. Samen met Désirée van den Broek heeft hij EFM ontwikkeld en doet momenteel onderzoek naar de effectiviteit van EFM in mediations in strafzaken. In zijn internationale (scheidings)mediations overbrugt bij culturele verschillen met behulp van de emotiegerichte aanpak. Makiri annoteert familie- en strafzaken voor Nederlandse Mediation en schrijft met regelmaat voor Tijdschrift voor Conflicthantering en het Tijdschrift voor Herstelrecht. Hij werkt momenteel aan het Handboek EFM - emotiegericht bemiddelen in de praktijk

» Terug naar het programma

Donderdag 9 en
Vrijdag 10 juni 2022
Direct inschrijven