AFGELASTEN vFAS JAARCONGRES 1 T/M 3 APRIL

De maatregelen die de Rijksoverheid heeft afgekondigd leiden tot het besluit dat het vFAS Jaarcongres wordt uitgesteld naar het najaar van 2020.
{

Echtscheiding vanuit pedagogisch perspectief

Recente berekeningen van het CBS laten zien dat elk jaar ongeveer 86.000 thuiswonende kinderen te maken krijgen met het uit elkaar gaan van de ouders. Er is al veel onderzoek gedaan naar de gevolgen hiervan. Hieruit komt consequent naar voren dat kinderen die opgroeien in een gezin na scheiding gemiddeld genomen minder goed functioneren dan kinderen uit ‘intacte’ gezinnen. De verschillen binnen de groep kinderen na scheiding zijn echter aanzienlijk; na verloop van tijd blijkt het met de meerderheid van de kinderen weer goed te gaan, terwijl er een kleine groep is die langer durende en ernstigere problemen laat zien. Tegenwoordig richt onderzoek zich dan ook meer op factoren in het kind, bij de ouders, of in de omgeving, die bepalen of het meer of minder goed gaat met kinderen na scheiding. 

Deze lezing zal bestaan uit een vierluik kinderen en echtscheiding. In het eerste deel wordt ingegaan op scheiding en de gevolgen voor kinderen. Hierbij worden onder meer de cijfers rondom scheiding toegelicht en wordt ingegaan op directe en indirecte, en korte en lange termijn gevolgen. In het tweede deel worden kort enkele theoretische modellen gepresenteerd en toegelicht, die gebruikt kunnen worden op het gebied van sociaalwetenschappelijk onderzoek naar gezinnen en scheiding. Deze theoretische modellen scheppen vervolgens een kader voor het bespreken van de belangrijkste factoren die een rol spelen in het functioneren van gezinnen en kinderen na scheiding. 

Het derde deel zal gaan over onderzoek naar kinderen en echtscheiding, waarbij zowel nationaal als internationaal, zowel monodisciplinair als interdisciplinair, en zowel oud als nieuw onderzoek voorbij komt. Als laatste zal worden ingegaan op de ondersteuning van kinderen na scheiding. Hierbij komen zowel preventief als curatief hulpaanbod aan de orde en wordt ook ingegaan op de recent gepubliceerde revisie van de richtlijn scheiding en jeugdigen. Vanwege de relevantie voor het juridisch werkveld wordt daarbij een aantal thema’s kort uitgelicht: de stem van kinderen, omgang met beide ouders na scheiding, en situaties waarin dit spaak loopt. Er zal worden afgesloten met de meningen en wensen van kinderen zelf, en wat belangrijk is voor hen. 

In deze lezing zal aandacht worden besteed aan de link tussen het juridisch en sociaalwetenschappelijk werkveld. Tijdens en na de lezing is er voldoende gelegenheid tot vragen en opmerkingen.

Inge van der Valk studeerde psychologie in Leiden, met als afstudeerrichting methoden & technieken van psychologisch onderzoek. Daarna deed zij promotieonderzoek bij Pedagogische wetenschappen in Utrecht, op het onderwerp huwelijksproblemen, scheiding en het functioneren van jongeren. In het postdoc onderzoek dat hierop volgde lag de nadruk op contact met ouders in conflictrijke en harmonieuze scheidingen. Nu werkt zij als universitair docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Jeugd & Gezin van de UU en is o.a. betrokken bij diverse onderzoeken naar kinderen en scheiding en bij de revisie van de richtlijn scheiding en jeugdigen.

» Terug naar het programma

Woensdag 1 april t/m
Vrijdag 3 april 2020
Direct inschrijven