9 en 10 juni 2022 vFAS JAARCONGRES
{

Echtscheiding en de gevolgen voor pensioen

Tijdens deze workshop zal door middel van praktijkvoorbeelden en recente jurisprudentie nader worden in gegaan op echtscheiding en de gevolgen voor pensioen. Vanzelfsprekend zal de focus liggen op de verschillen tussen de Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding en het wetsvoorstel Pensioenverdeling bij scheiding 2021.

Wat betekent dit voor de praktijk? Is het nog mogelijk om afwijkende afspraken te maken en zo ja, hoe leg je deze dan ondubbelzinnig vast. Maar ook Boon/Van Loon zal worden besproken, omdat veelal de verrekening is uitgesteld tot de pensioendatum. En hoe bepaal je dan de hoogte van het deel van het ouderdomspensioen dat toekomt aan de ex-echtgeno(o)t(e). Na afloop van de workshop ben je in staat om aan cliënten helder en begrijpelijk uit te leggen wat het verschil is tussen conversie en verevening. Ook kan je met een eenvoudig rekenvoorbeeld een en ander verduidelijken.

 

Mirjam Koenes heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Na haar afstuderen is Mirjam in 1992 begonnen als pensioenadviseur. Als senior pensioenjurist (vanaf 1999) was zij verantwoordelijk voor het adviseren van accountants, belastingadviseurs, intermediairs en ondernemers betreffende complexe pensioenzaken. In 2005 is Mirjam de uitdaging aangegaan als beleidsmedewerker pensioen bij het bestuursbureau van een beroepspensioenfonds. Hierbij lag de nadruk op het voorleggen van beleidsinitiatieven aan het bestuur en het monitoren van de uitvoeringsorganisatie en heeft zij in 2008 bewust gekozen voor de advocatuur, met als specialisme pensioenrecht. Op dit moment is zij werkzaam als senior legal counsel bij een levensverzekeringsmaatschappij waar zij adviseert in de volle breedte over alle thema’s binnen het pensioengebied." 

 

» Terug naar het programma

Donderdag 9 en
Vrijdag 10 juni 2022
Direct inschrijven