AFGELASTEN vFAS JAARCONGRES 1 T/M 3 APRIL

De maatregelen die de Rijksoverheid heeft afgekondigd leiden tot het besluit dat het vFAS Jaarcongres wordt uitgesteld naar het najaar van 2020.
{

Echtscheiding en de gevolgen voor pensioen

Tijdens deze workshop zal door middel van praktijkvoorbeelden en recente jurisprudentie nader worden in gegaan op echtscheiding en de gevolgen voor pensioen. Vanzelfsprekend zal de focus liggen op de verschillen tussen de Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding en het wetsvoorstel Pensioenverdeling bij scheiding 2021.

Wat betekent dit voor de praktijk? Is het nog mogelijk om afwijkende afspraken te maken en zo ja, hoe leg je deze dan ondubbelzinnig vast. Maar ook Boon/Van Loon zal worden besproken, omdat veelal de verrekening is uitgesteld tot de pensioendatum. En hoe bepaal je dan de hoogte van het deel van het ouderdomspensioen dat toekomt aan de ex-echtgeno(o)t(e). Na afloop van de workshop ben je in staat om aan cliënten helder en begrijpelijk uit te leggen wat het verschil is tussen conversie en verevening. Ook kan je met een eenvoudig rekenvoorbeeld een en ander verduidelijken.

 

Mirjam Koenes heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, afgestudeerd in zowel de privaatrechtelijke als de bedrijf-juridische richting. Hetgeen naadloos aansluit aan pensioenrecht. Na haar afstuderen is Mirjam in 1992 begonnen als pensioenadviseur. Als senior pensioenjurist (vanaf 1999) was ik verantwoordelijk voor het adviseren van accountants, belastingadviseurs, intermediairs en ondernemers betreffende complexe pensioenzaken. In 2005 is Mirjam de uitdaging aangegaan als beleidsmedewerker pensioen bij het bestuursbureau van een beroepspensioenfonds. Hierbij lag de nadruk op het voorleggen van beleidsinitiatieven aan het bestuur en het monitoren van de uitvoeringsorganisatie. In 2008 heeft Mirjam bewust gekozen voor de advocatuur, met als specialisme pensioenrecht. Thans ben Mirjam werkzaam als senior legal counsel bij een levensverzekeringsmaatschappij waar compliance-, toezichts- en governancevraagstukken behoren tot haar dagelijkse praktijk.

» Terug naar het programma

Woensdag 1 april t/m
Vrijdag 3 april 2020
Direct inschrijven