Het vFAS JAARCONGRES | PAPENDAL

DONDERDAG 4 APRIL &
VRIJDAG 5 APRIL 2019
{

De nieuwe EU-verordening IPR Huwelijksvermogensrecht

Jan Ger Knot

Er is een toenemend aantal huwelijken – en daarmee ook echtscheidingen – in Nederland met een internationale dimensie. Dat aantal stijgt naar verwachting in de toekomst alleen nog maar verder. En of deze huwelijken nu eindigen door echtscheiding of overlijden, het belang van een grondige kennis van de regels van het internationaal huwelijksvermogensrecht en de praktische toepassing daarvan is in deze zaken evident. Tijdens deze workshop wordt u bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen in het internationaal huwelijksvermogensrecht.

Met ingang van 29 januari 2019 dient de nieuwe IPR Huwelijksvermogensrechtverordening in acht genomen te worden bij de vaststelling van het toepasselijke recht, de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging op het terrein van het huwelijksvermogensrecht. Welk recht is op de boedelverdeling van toepassing als vermogen in verschillende landen is gelegen en kunnen de echtgenoten dit recht ook tegen derden inroepen? Welke mogelijkheden hebben de echtgenoten om een rechtskeuze uit te brengen en hoe moet dit? Wanneer moeten huwelijkse voorwaarden in grensoverschrijdende gevallen in een notariële akte zijn opgenomen? Onder welke voorwaarden kan over een boedelscheiding met grensoverschrijdende elementen bij de Nederlandse rechter worden geprocedeerd? Deze en andere vragen worden aan de hand van de nieuwe regels uit de Huwelijksvermogensrechtverordening van een praktisch antwoord voorzien. Daarbij komen ook het overgangsrecht en de Nederlandse uitvoeringswetgeving uitvoerig aan de orde.

 

 

De onderwerpen die tijdens de workshop worden behandeld, zijn onder meer de volgende:

  • Wat regelt de Huwelijksvermogensrechtverordening precies?
  • Conflictregelkalender (overgangsrecht)
  • Rechtskeuze en objectieve verwijzingsregeling
  • Vormvereisten voor rechtskeuze en huwelijkse voorwaarden
  • Derdenwerking en derdenbescherming
  • Rechtsmacht van de Nederlandse rechter, inclusief forumkeuzemogelijkheden
  • Erkenning van buitenlandse beslissingen en authentieke akten in Nederland
  • Nederlandse Uitvoeringswet (o.a. aanpassingen Boek 10 BW en art. 1:88 BW)

De opgedane kennis kan meteen in de internationale echtscheidingspraktijk worden toegepast. Uiteraard is er tijdens de workshop volop gelegenheid voor discussie en het stellen van vragen.

Jan-Ger Knot, universitair docent internationaal privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en IPR-adviseur bij PlasBossinade Notarissen in Groningen.

Jan-Ger Knot doceert en publiceert veelvuldig op het terrein van het internationaal personen- en familierecht. Zo schreef hij onder meer het hoofdstuk ‘Huwelijksvermogensrecht en pensioen’ in het boek (Echt)scheiding en internationaal privaatrecht (Monografieën (echt)scheidingsrecht, deel 6), Sdu 2018 alsmede het hoofdstuk ‘Internationaal privaatrecht: echtscheiding en nevenvoorzieningen’ in het boek Compendium Echtscheiding, Sdu 2018.

» Terug naar het programma

Donderdag 4 april &
Vrijdag 5 april 2019
Direct inschrijven