9 en 10 juni 2022 vFAS JAARCONGRES
{

De MKB-ondernemer en echtscheiding (Hele dag)

Gelukkig getrouwd en goed gescheiden. Partijen die van echt wensen te scheiden hebben er belang bij dat zij in het scheidingsproces goed worden geadviseerd. De echtscheiding van de ondernemer is een vak apart. U dient direct een onderscheid te maken in welke vorm de ondernemer zijn onderneming exploiteert: a) eenmanszaak, b) personenvennootschap, c) besloten vennootschap.
Voorts dient u direct te onderkennen: a) is de ondernemer gehuwd onder het maken van huwelijkse voorwaarden, b) is de ondernemer gehuwd in de wettelijke algehele gemeenschap van goederen, c) is de ondernemer gehuwd in de beperkte wettelijke gemeenschap van goederen.

Ochtenddeel
In deze cursus staat in ochtenddeel centraal de eenmanszaak met “ex post”-coronabelastingschulden dan wel “last’ heeft van de huidige economische gevolgen (inflatie, gas/elektraprijzen). Wat is er wel/niet mogelijk qua draagkracht?

We staan ook zeker stil bij de vrije beschikbare kasstroom.

Middagdeel
In het middagdeel van de cursus staan we stil bij de Dga die op te grote voet heeft geleefd en zijn B.V. gebruikt heeft als pinautomaat. Kortom, we gaan in op de vermaledijde rekening-courantschuld.

Hoe moet u de rekening-courantschuld van de dga behandelen bij verdeling, verrekening en/of de alimentatieberekening?

Verder gaan we casus behandelen waaruit duidelijk de belangrijke aandachtspunten liggen van het nieuwe wetsvoorstel 'Excessief lenen bij de eigen vennootschap dat ingaat per 1 januari 2023.

Duidelijk wordt het adagium: “dat een euro maar 1x kan worden uitgegeven”

Drs. Sander Schilder FM RV is fiscaal econoom, auteur en docent met als bijzonder aandachtsgebied de familierechtpraktijk. Tevens wordt hij regelmatig benoemd als deskundige en treedt hij op als financiële mediator in (complexe) familiezaken.
Daarnaast is hij eigenaar van Santax fiscaal economen en Santax Opleidingen.

» Terug naar het programma

Donderdag 9 en
Vrijdag 10 juni 2022
Direct inschrijven