Het vFAS JAARCONGRES | PAPENDAL

DONDERDAG 4 APRIL &
VRIJDAG 5 APRIL 2019
{

De eerste klap is een daalder waard

Erika Holtjer

Het intakegesprek is om meerdere redenen bepalend voor het verdere verloop van de mediation. Als er in het begin geen goede werkrelatie ontstaat dan zal dit een negatieve invloed hebben op het verloop. Een goede werkrelatie creëren is de olie in de machine. Ook dient er veel informatie verzameld te worden op zeer uiteenlopende terreinen: het emotionele/ menselijke proces van de scheiding, het zakelijke en het juridische proces. Vooral informatie op het gebied van het menselijke en emotionele proces is van belang om op het juiste moment de juiste interventie te kunnen doen. Als te snel de focus op het zakelijke en juridische proces wordt gelegd, terwijl onderliggende emoties als gevolg van heftige rouw en onderliggende conflicten spelen, loopt het vast op onderwerpen die voor de afwikkeling van de partnerrelatie cruciaal zijn. Eenmaal vastgelopen is het moeilijk om weer los komen. Beter is om het intakegesprek volgens een opbouw te laten verlopen waarbij eerst een werkrelatie gecreëerd wordt en onderliggende dynamieken geïnventariseerd, gevolgd door het werken aan het zakelijk proces. Door een vaste volgorde aan te houden, ontstaat houvast voor de mediator en voor de cliënten. Voorspelbaarheid geeft veiligheid.

In de workshop leert u:

  • Hoe een werkrelatie te creëren, met daarbij aandacht voor ‘present zijn’, oftewel stevig je plek innemen en de leiding nemen; Hoe voorspelbaarheid en structuur in te zetten;
  • Creëren van een goede werkrelatie door eerst te werken op de ‘mens-as’, gevolgd door werken op de ‘taak-as’. Hierbij leert u ook hoe u de ‘communicatiedeuren’ kunt openen (ontleend aan Maarten Kouwenhoven);
  • Het hanteren en ombuigen van heftige emoties en ineffectieve interactiecirkels. Deze interactiecirkels zijn vaak de oorzaak van de scheiding en zullen zich ook in de kamer van de mediator aandienen. Betreffende interactiecirkels, met name die van beschuldigen- achtervolgen en terugtrekken-afstand houden, veroorzaken (relationele) stress en kunnen tovijandigheid leiden. Het is zaak dit om te buigen naar emotionele betrokkenheid. Daarvoor worden u vanuit hechtingsperspectief, EFT en TA handvatten aangereikt die toe te passen zijn tijdens de intake;
  • U leert wat een goede opbouw is van de intake, zodat eerst de mens-as en de werkrelatie aan bod komen en daarna de taak-as, waarbij u tevens leert hoe dit commitment creëert;

In de workshop zullen betreffende stappen helder uiteengezet worden, gedemonstreerd en geoefend worden zodat u goed beslagen ten ijs komt als u er in de praktijk mee wilt gaan werken.

Erika Holtjer is BIG geregistreerd Gezondheidszorgpsycholoog, MfN geregistreerd Mediator, Forensisch Mediator en heeft de opleiding tot Colloborative Coach gevolgd. Zij is werkzaam in een grote GGZ instelling, waar ze reguliere ggz behandelingen uitvoert en supervisie, werkbegeleiding en scholing geeft. Daarnaast heeft zij bij deze instelling een behandelaanbod ontwikkeld genaamd ‘zorgpad Complexe Scheiding.’ In dit zorgpad worden ouders en kinderen begeleid met zeer gecompliceerde scheidingen. Er is in deze trajecten vaak sprake van psychiatrische problematiek en/of hoge escalatiegraad en/of gestagneerde rouw. Verwijzers zijn gezinsvoogden, rechters, medewerkers centra Jeugd en Gezin, Raad voor de Kinderbescherming en huisartsen. Samen met de gemeente Stadskanaal heeft Erika een preventief aanbod ontwikkeld, ‘Vroeghulp Scheiding’. Zij heeft tevens het trainingsprogramma voor de uitvoerend medewerkers ontwikkeld en uitgevoerd. 

In de workshop zullen betreffende stappen helder ui

» Terug naar het programma

Donderdag 4 april &
Vrijdag 5 april 2019
Direct inschrijven