Het vFAS JAARCONGRES | PAPENDAL

DONDERDAG 4 APRIL &
VRIJDAG 5 APRIL 2019
{

(Complexe) echtscheiding en zeer jonge kinderen

Resi Bessems

Op interactieve wijze wordt er gesproken over de invloed van een (complexe) echtscheiding op de ontwikkeling van m.n. de emotieregulatie bij zeer jonge kinderen (baby’s, peuters. kleuters). In vergelijking tot kinderen in de basisschoolleeftijd en jeugdigen in de puberteit zijn kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar op een geheel andere wijze kwetsbaar voor problemen rondom een scheiding van de ouders. Denk daarbij bijvoorbeeld aan wat co-ouderschap betekent voor baby’s die zich midden in het proces van hechten aan ouders bevinden. Dit proces vraagt om een mate van stabiliteit in leefomgeving die in het geval van bijvoorbeeld co-ouderschap veelal verdeeld is over meerdere woonsituaties.

Resie Bessems is als klinisch psycholoog/psychotherapeut/systeemtherapeut werkzaam in haar eigen praktijk waar ze met name werkt met complexe echtscheidingsproblematiek waar zeer jonge kinderen bij betrokken zijn (baby’s, peuters, kleuters). Verder is ze (hoofd)docent bij de (BIG) opleidingen tot gezondsheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog specialist en systeemtherapeut. 

» Terug naar het programma

Donderdag 4 april &
Vrijdag 5 april 2019
Direct inschrijven