AFGELASTEN vFAS JAARCONGRES 1 T/M 3 APRIL

De maatregelen die de Rijksoverheid heeft afgekondigd leiden tot het besluit dat het vFAS Jaarcongres wordt uitgesteld naar het najaar van 2020.
{

Communicatiestijlen

Als we communiceren zetten we altijd verbaal en non-verbaal gedrag in. Ieder mens heeft hierbij een eigen stijl. Zeker in conflictsituaties en bij mediation is het belangrijk om effecten van een bepaalde stijl te herkennen. Met de workshop communicatiestijlen gaan we in op 4 verschillende stijlen. Je leert (sneller) in te zien hoe stijlverschillen tussen jouw cliënten een oplossing in de weg kunnen staan en welke vragen je kan stellen om wederzijds begrip te vergroten.

Verder levert de workshop op:

  • een groter bewustzijn op het effect van de diverse stijlen;
  • herkenning van eigen, automatische gedragspatronen;
  • door herkenning van zogenaamde “vervormingen” eerder adresseren van spanningen;
  • ruimte om te kunnen kiezen in je reactie stijl.

 

Jeroen Hendrikse is partner bij organisatie advies bureau “inclusi” en (vooral) werkzaam als mediator, coach en trainer. Hij werkt veel voor de advocatuur en de rechterlijke macht, onder meer als intervisiebegeleider en als docent bij de SSR (studiecentrum rechtspleging). Als mediator heeft Jeroen vooral ervaring in arbeids- en maatschapsconflicten. www.inclusi.nl

» Terug naar het programma

Woensdag 1 april t/m
Vrijdag 3 april 2020
Direct inschrijven