AFGELASTEN vFAS JAARCONGRES 1 T/M 3 APRIL

De maatregelen die de Rijksoverheid heeft afgekondigd leiden tot het besluit dat het vFAS Jaarcongres wordt uitgesteld naar het najaar van 2020.
{

Communicatiepatronen van gescheiden ouders (Hele dag)

Mediators en advocaten krijgen in hun werk steeds vaker te maken met begeleiding van ouders in complexe scheidingssituaties. Hoe te voorkomen dat deze professionals ‘ingezogen raken’ in de dynamiek van gescheiden ouders? Hoe kan de mediator in de begeleiding de meerzijdige partijdigheid c.q. betrokkenheid hanteren?

In de workshop staan we stil bij de communicatiepatronen uit de EFT en laten we middels psycho-educatie zien hoe de dynamiek van strijd ontstaat en verbonden is met de eigen geschiedenis van de ouders. We laten zien hoe het stress-systeem werkt en wat daarvan terug te zien is in de communicatie van de ouders. De psycho-educatie is een inzicht gevend onderdeel voor ouders om uit de strijd te stappen. We gebruiken daarbij een aantal interventies uit het ‘Kinderen Uit de Knel’ programma.

Wat kan deze verdiepings-dag ‘Communicatiepatronen van gescheiden ouders’ de mediators en advocaten op het vFAS congres  opleveren

  • Bewustwording van de eigen communicatiepatronen en stressoren;
  • leren herkennen van patronen van gescheiden ouders;
  • ervaren hoe de professional zelf in die dynamiek gevangen kan zitten;
  • ervaren van de impact van ieder communicatiepatroon op de kinderen;
  • in staat om de focus te verleggen van ex-partnerschap naar verantwoordelijk ouderschap;
  • handvatten om ouders hier bewuster van te maken;
  • handvatten om ouders één op één beter te begeleiden;
  • in staat om ouders in een complexe scheiding juist én tijdig door te verwijzen;
  • hand-outs die direct in de praktijk de volgende dag zijn in te zetten.

 

 

Cécile Schlangen werkt als systeem- en relatietherapeut in haar eigen praktijk Het Familiehuis in Amsterdam. Op scheidingsgebied begeleidt zij voornamelijk ouders die al enige tijd gescheiden zijn waar nog steeds ‘gedoe’ is over de afstemming rond de kinderen. Ze kijkt daarbij met zachtheid en scherpte naar de dynamiek van het 'systeem' en ondersteunt ouders om weer de focus te verleggen naar het welzijn van de kinderen. Zij werkt vanuit systemisch perspectief met interventies uit de Emotional Focus Therapie EFT,  het ‘Kinderen uit de Knel programma’, Transactionele Analyse, NLP, tafelopstellingen, traumaverwerking en systemisch werken, lees familieopstellingen. Voor meer informatie kijk op haar website: www.HetFamiliehuis.info  

Marjorie Lucas werkt  in haar praktijk in Amsterdam als integratief kinder- en jongerentherapeut. In haar praktijk begeleidt ze zowel kinderen als ouders. Marjorie is breed opgeleid en maakt in haar werk gebruik van diverse interventies waaronder: Systemisch werken (tafelopstellingen, opvoedopstellingen, zandtafelspel) NLP, Creatieve werkvormen. Ze heeft zich verder verdiept in de begeleiding bij rouw- en verlies wanneer gezinnen te maken krijgen met ziekte, overlijden, echtscheiding. Ook hechtings(problematiek) en traumawerk hebben haar speciale interesse. Binnen de gegeleiding is het gezin, het systeem waar het kind onderdeel van uitmaakt een belangrijk aandachtspunt. het kind is niet zijn probleem ... het heeft een probleem. Het mooiste aan haar vak vindt zij: leren over het leven. SOms is er ergens een 'weeffoutje' ontstaan, maar als je bereid bent om daar naar toe te gaan kan er veel hersteld worden. www.praktijkalleskids.nl 

» Terug naar het programma

Woensdag 1 april t/m
Vrijdag 3 april 2020
Direct inschrijven