AFGELASTEN vFAS JAARCONGRES 1 T/M 3 APRIL

De maatregelen die de Rijksoverheid heeft afgekondigd leiden tot het besluit dat het vFAS Jaarcongres wordt uitgesteld naar het najaar van 2020.
{

Beslag en executie in het familierecht

Uitgangspunt is dat onderlinge afspraken en rechterlijke uitspraken worden nageleefd. Als dat niet het geval is, zal de nakoming van de afspraken en uitspraken afgedwongen moeten kunnen worden. Daartoe kent het beslag- en executierecht een scala aan mogelijkheden, die niet alleen betrekking hebben op grote handelsvorderingen, maar ook op het Familie- en Erfrecht.

Dat beslag- en executierecht kan tevens dienen voor het veilig stellen van zaken en vorderingen.

Een ander aspect is dat beslag door crediteuren op zaken of vorderingen die deel uitmaken van een gemeenschap de verdeling van die gemeenschap kunnen bemoeilijken en de vrije beschikking over de beslagen goederen kunnen frustreren.

 

Aan deze, en andere aspecten zal aandacht worden besteed tijdens de workshop. De workshop zal interactief zijn en deelnemers worden van harte uitgenodigd eventuele vragen of te behandelen onderwerpen kenbaar te maken, hetzij schriftelijk vooraf (stein@vancooth.nl) hetzij tijdens de workshop. 

Toon Stein (1957) is advocaat sinds 1985. Zijn focus ligt op het gebied van het burgerlijk procesrecht en het beslag- en executierecht. Daarover publiceert hij ook, zowel boeken als artikelen in vaktijdschriften. Bovendien is hij eigenwijs genoeg om als docent op te treden voor allerlei post academische cursus-aanbieders en gedurende enige jaren als honorair docent aan de Universiteit Leiden.

» Terug naar het programma

Woensdag 1 april t/m
Vrijdag 3 april 2020
Direct inschrijven