9 en 10 juni 2022 vFAS JAARCONGRES
{

Als het over kinderen gaat ...

Het gezinssysteem na scheiding: kind-, ouder- en ouderkind-aspecten

In Nederland krijgen elk jaar ruim 80.000 thuiswonende kinderen te maken met het uit elkaar gaan van de ouders. Deze scheiding kan een huwelijk, geregistreerd partnerschap of andere samenwoning betreffen. Er is al veel onderzoek gedaan naar de gevolgen hiervan voor kinderen, op korte maar ook op langere termijn. Hieruit komt consequent naar voren dat scheiding van ouders een belangrijke risicofactor is voor de ontwikkeling van kinderen. Na verloop van tijd gaat het met de meerderheid van de kinderen weer goed, maar een substantiële minderheid van de kinderen na scheiding laat meer langdurige en ernstige problemen zien. Tegenwoordig richt onderzoek zich dan ook meer op factoren in het kind, bij de ouders, of in hun onderlinge relatie, die bepalen of het meer of minder goed gaat met kinderen na scheiding. Deze lezing haakt hierop in; gebaseerd op bevindingen uit sociaalwetenschappelijk  onderzoek en met gebruikmaking van het gezinssysteem als model worden kind-, ouder- en ouderkind-aspecten besproken die relevant zijn voor de praktijk van mediators en advocaatbemiddelaars.

De opzet van de lezing is als volgt: allereerst wordt een introductie gegeven over recente cijfers rondom scheiding en over onderzoeks- en andere bronnen waaruit geput is. Vervolgens wordt ingezoomd op scheiding en kinderen: wat weten we over de impact van scheiding op kinderen, welke verschillen zijn er op basis van leeftijd en ontwikkelingsniveau, en wat is de rol van broertjes en zusjes? Daarna wordt aandacht besteed aan het oudersysteem na scheiding, waarbij de (gezamenlijke) opvoeding na scheiding en ouderlijke conflicten een belangrijke rol spelen, maar er ook aandacht is voor complexe scheiding en de risico- en beschermende factoren daarvan. Daarop aansluitend wordt het ouder-kind systeem beschreven, met veel aandacht voor contact. Welke rol speelt contact met beide ouders na scheiding, en hoe verhoudt zich dit tot de kwaliteit van ouderkind relaties en bijvoorbeeld digitale middelen van contact? 

Ook komen hierbij praktische zaken aan bod zoals het ouderschapsplan en de rol die kinderen hierin spelen, de woonsituatie en het thuisgevoel na scheiding en de naleving van afspraken. Als laatste zal kort worden ingegaan op de ondersteuning van kinderen en ouders na scheiding, gebaseerd op de revisie van de richtlijn scheiding en jeugdigen. Tijdens en na de lezing zijn vragen en opmerkingen van harte welkom.

Doelstellingen:

  • Direct doel van de lezing is het verwerven van meer kennis en inzicht in het gezinssysteem na scheiding en met name in de factoren die daarbij een rol spelen in het functioneren van kinderen.
  • Indirect kunnen de verworven kennis en inzicht de basis van het professioneel handelen bevestigen of verstevigen.

Keywords:
Scheiding, functioneren kind, gezinssysteem, recent onderzoek.

Inge van der Valk studeerde psychologie in Leiden, met als afstudeerrichting methoden & technieken van psychologisch onderzoek. Daarna deed zij promotieonderzoek bij Pedagogische wetenschappen in Utrecht, op het onderwerp huwelijksproblemen, scheiding en het functioneren van jongeren. In het postdoc onderzoek dat hierop volgde lag de nadruk op contact met ouders in conflictrijke en harmonieuze scheidingen. Nu werkt zij als universitair docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Jeugd & Gezin van de UU en is betrokken bij diverse onderzoeken naar kinderen en scheiding.

» Terug naar het programma

Donderdag 9 en
Vrijdag 10 juni 2022
Direct inschrijven