AFGELASTEN vFAS JAARCONGRES 1 T/M 3 APRIL

De maatregelen die de Rijksoverheid heeft afgekondigd leiden tot het besluit dat het vFAS Jaarcongres wordt uitgesteld naar het najaar van 2020.
{

Alice in rechtbank-land

Kinderen komen in een voor hen onbekende en veelal onlogische wereld terecht, zodra zij onderdeel worden van procedures. Vaak worden zij door een rechter gehoord in een periode waar veel stress en verdriet is.

In deze workshop neem ik deelnemers mee, op het niveau van het kind, hoe het is om in deze wereld terecht te komen. 
De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

  •  De wondere wereld van de rechtbank door de ogen van kinderen
  • Het gesprek met de rechter
  • Loyaliteit
  • Emotionele Toestemming
  • Weerstand
  • Oefenen in het praten met kinderen
  • Het voorbereiden van de ouders
  • Oefenen van de coaching van een ouder
  • De uitspraak, uitleg over de uitspraak, kindvriendelijke uitspraken
  • De bijzondere curator en wat als er geen bijzondere curator is? Rol van de advocaten van ouders?

Anneke van Teijlingen is van oorsprong verpleegkundige Zij is afgestudeerd in sociaal-culturele wetenschappen. Sinds 2004 is Anneke mediator en in 2011 geschoold in crossbordermediation, in Nederland en in Berlijn.
In 2014 kreeg Anneke de eerste benoeming als bijzondere curator, waar zij bij de PAO (post academisch onderwijs) van de universiteit Leiden de opleiding voor deed. En daarmee kwam Anneke op de plek waar zij wil zijn, naast het kind in een procedure. Haar ambitie is om van nu en dan die ene betrouwbare volwassene te zijn. Door het samenwerken met kinderen, kan zij het werk met volwassenen veel beter aan. Anneke ervaart het als een echte missie om het voor kinderen in procedures makkelijker en overzichtelijker te maken.

Woensdag 1 april t/m
Vrijdag 3 april 2020
Direct inschrijven