9 en 10 juni 2022 vFAS JAARCONGRES
{

Actualiteiten fiscaliteiten

De fiscale wetgeving wijzigt jaarlijks. Afgelopen jaar is daar geen uitzondering in. Tijdens deze workshop wordt aandacht besteed aan recente wijzigingen in de fiscale wet- en regelgeving die relevant zijn voor de echtscheidingspraktijk. Aan de hand van casussen zal nader worden ingezoomd op bijvoorbeeld de fiscale behandeling van alimentatie en de eigen woning in echtscheidingssituaties. Daarnaast wordt in 2022 wetgeving verwacht die invloed heeft op de belastingheffing in box 3 en de mogelijkheid om geld te lenen van de “eigen” vennootschap. Deze aanstaande (?) wetgeving kan invloed hebben op afspraken die nu in het kader van echtscheiding worden gemaakt en zal daarom ook aan de orde komen tijdens deze workshop. 

 

Roderik de Beukelaer is in 2008 afgestudeerd in fiscaal recht aan de Universiteit van Tilburg en in notarieel recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Sindsdien is Roderik actief in de advisering van familiebedrijven en vermogende particulieren. Naast zijn werkzaamheden bij Zantboer & Partners is Roderik lid Vereniging van Collaborative Professionals en onderdeel van de Specialistengroep Estate Planning van het Register Belastingadviseurs, de beroepsvereniging van belastingadviseurs. 

Denny Vermeer is in 2009 afgestudeerd in ondernemingsrecht en in 2011 in fiscaal recht, beide aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Denny adviseert binnen Zantboer & Partners met name familiebedrijven en hun aandeelhouders over een breed scala van fiscale onderwerpen, waaronder vermogensstructurering.

» Terug naar het programma

Donderdag 9 en
Vrijdag 10 juni 2022
Direct inschrijven