9 en 10 juni 2022 vFAS JAARCONGRES
{

Actualiteiten afstammingsrecht

Tijdens deze interactieve workshop nemen wij je mee in de meest recente ontwikkelingen op het gebied van het afstammingsrecht.

De vraag wie volgens de wet de ouders van een kind zijn en of die status gewijzigd kan of moet worden, kan de gemoederen flink bezighouden. Dat blijkt ook wel uit de hoeveelheid procedures die hierover gevoerd wordt. De belangen van ieder van de ouders en de belangen van de kinderen, kunnen erg uiteen lopen. Wat zijn nu eigenlijk precies de gevolgen van wijzigingen in de afstamming van een kind? En wat is uw rol als advocaat?

De Staatscommissie Herijking ouderschap heeft de regering eind 2016 geadviseerd over aan te brengen wijzigingen in de positie van kind en ouders in de 21ste eeuw. De voor deze lezing relevante onderdelen van het advies zullen aan de orde komen. Denk je mee over de voorgestelde en nieuwe alternatieven?

 

Kartica van der Zon is universitair docent familierecht aan de afdeling Jeugdrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Zij doceert in de master Jeugdrecht en de advanced master Children’s Rights. Daarnaast geeft ze regelmatig postacademisch onderwijs aan rechters en advocaten, onder meer bij de SSR.

Lies Punselie verzorgt geregeld cursussen voor familierechtjuristen en is raadsheer-plv in het Gerechtshof Den Haag.

» Terug naar het programma

Donderdag 9 en
Vrijdag 10 juni 2022
Direct inschrijven